Archive for birželio, 2020

Fizinio ugdymo mokytojai dalinosi kolegialiąja nuotolinio ugdymo patirtimi

Birželio 17 d. rajono mokyklų fizinio ugdymo mokytojai jungėsi virtualioje Zoom aplinkoje susirinkimui, kuriame dalyvavo ir Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas, kuruojantis metodinio būrelio veiklą, Rūtenis Jankauskas. Mokytojai noriai dalijosi savo patirtimi, metodais, kuriuos taikė organizuojant kūno kultūros pamokas nuotoliniu būdu.  Mokytoja Vilija Parnarauskienė teigė, kad Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokiniai itin tobulėjo teorinėje srityje, […]

Psichologų kūrybinės-praktinės veiklos laboratorija Pajūryje

Birželio 16 d. rajono ugdymo įstaigų psichologai dalyvavo edukacinėje praktinėje išvykoje į Karklę. Ten organizavome užsiėmimą psichologams, kurį galime pavadinti kaip kolegialiosios patirties dalijimosi kūrybinės-praktinės veiklos laboratorija. Karklėje, pajūryje, rajono ugdymo įstaigų psichologės pristatė praktines veiklas. Demonstravo atsipalaidavimo technikas, kurias taiko psichologiniame konsultavime. Psichologės turėjo galimybę išbandyti, pagilinti teorines ir praktines žinias apie progresuojančią raumenų […]

Siūlo Lietuvos švietimo istorijos muziejus

Lietuvos švietimo istorijos muziejus, atsižvelgdamas į fizinius kultūros ir meno paslaugų teikimo apribojimus bei pasikeitusias visuomenės galimybes naudotis kultūros ir meno produktais karantino ir ekstremaliosios padėties laikotarpiu bei po jo, specialiai sukūrė ir Jūsų mokyklos projektinės veiklos savaitei siūlo video pamoką-ekskursiją vyresnių klasių moksleiviams bei gimnazistams. Pridedama: 1. video pamokos-ekskursijos nuoroda YouTube platformoje muziejaus paskyroje; […]

Anglų kalbos mokytojų nuotolinio darbo patirtis

Birželio 15 d. įvyko virtualus anglų kalbos mokytojų susirinkimas. Pagrindinių mokyklų ir gimnazijų mokytojai išsakė pastabas apie nuotolinį ugdymą ir dalijosi kolegialiąja patirtimi. Virtualus susirinkimas anglų kalbos mokytojams vyko nebe pirmą kartą – jau prieš penketą metų metodinio būrelio pirmininkė Aušra Paulauskaitė  taikė konferencinį metodą kolegialiajai patirčiai skleisti. Kalbėjome apie konkrečias patirtis, kaip mokytojai ieško […]

Rusų kalbos mokytojai pasidalijo nuotolinio ugdymo patirtimi

Birželio 12 d. rusų kalbos mokytojai virtualiame susirinkime aptarė nuotolinio ugdymo aktualijas. Prisijungė rajono gimnazijų ir pagrindinių mokyklų,  jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokytojai, pasidaliję kolegialiąja patirtimi. Ji buvo įvairi, nes visose rajono mokyklose buvo pasirinktos skirtingos ugdymo programos, aplinkos ir sprendimai. Rusų kalbos mokytojai ir akcentavo, kad buvo sudėtingumai didesnėse šeimose, kur daugiau mokinių […]

Istorijos mokytojų kolegialioji patirtis

Istorijos mokytojai birželio 8 d. rinkosi į virtualų metodinio būrelio susirinkimą „Nuotolinio darbo privalumai ir trūkumai, refleksijos“ Mokytojai susitiko virtualioje aplinkoje po daugiau nei kelis mėnesius užsitęsusio nuotolinio mokymo (si), kuris tiek mokytojams, tiek  patiems mokiniams buvo nemenkas iššūkis, tobulėjimas IT srityje ir netradicinio ugdymo metodo pritaikymas mokymo(si) metu. Virtualaus susirinkimo metu mokytojai pasidalino kolegialiąja […]

Virtualūs kolegialiosios patirties susirinkimai

Birželio 9, 10, 11 dienomis vyko vokiečių kalbos, informacinių technologijų ir lietuvių kalbos mokytojų metodinių būrelių virtualūs susirinkimai. Baigdami mokslo metus mokytojai virtualiai aptarė nuotolinio ugdymo aktualijas. Kolegialioji patirtis vertinga, nes tikrai būna unikalių sprendimų ieškant išeities netikėtai atsiradusiose nuotolinio ugdymo situacijose. Mokytojai aptarė veiklos klausimus, dalijosi ugdymo veiklos patirtimis, kurios tikrai labai įvairios, kokias  […]

Tikybos mokytojų virtualus susirinkimas

Birželio 3 dieną vyko Šilutės dekanato tikybos mokytojų metodinio būrelio  susirinkimas. Jis, kaip ir pamokos, vyko neįprastai, nuotoliniu būdu. Susirinkime dalyvavo 19 mokytojų, kurie išsakė savo refleksijas apie nuotolinį ugdymą, aptarė tolimesnę veiklą. Nutarėme liepos 3 dieną dalyvauti Žemaičių Kalvarijose vykstančiuose atlaiduose, skirtuose tikybos mokytojams ir katechetams. Taip pat aptarėme, kokią metodinės veiklos patirtį pateiksime […]

Biologijos mokytojai aptarė veiklą

Birželio 4 d. vyko rajono biologijos mokytojų metodinio būrelio virtualus užsiėmimas. Aptarėme veiklos klausimus. Dalijomės kolegialiąja nuotolinio ugdymo patirtimi: kokiose virtualiose aplinkose dirbame, kurios suteikia daugiau galimybių ir patogesnės darbui su mokiniais ir jų tėvais. Diskutavome dėl rugsėjo mėnesio veiklos plano, edukacinės patirties banko kaupimo. Siūlėme prisijungti rugsėjį prie pasaulinės aplinkos valymo dienos „DAROM“, aptarėme […]

Muzikos mokytojų nuotolinio darbo kolegialioji patirtis

Muzikos mokytojai birželio 3 d. rinkosi į virtualų metodinio būrelio susirinkimą „Nuotolinio darbo kolegialioji patirtis“. Virtualiai susitikome po daugiau nei dviejų mėnesių nuotolinio darbo organizavimo, kas mums visiems buvo iššūkis ir kartu tobulėjimas IT srityje. Pasidalinome kolegialiąja patirtimi mokyklose, kuri kiekvienai buvo individuali: sėkmės, iššūkiai, pasirenkamų IT programų įvairovė ir galimybės organizuojant ugdymą. Visi mokytojai […]