+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 metai

2024 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2023 metai

2023 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita

2023 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2023 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2023 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2022 metai

2022 m. IV ketv. finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2022 m. III ketv. finansinės būklės ataskaitos

2022 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2021 metai

2021 m. IV ketv. finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2021 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2021 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2021 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2021 m. I ketv. finansavimo sumos

2020 metai

2020 m. finansinių atasakaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

2020 m. IV ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2020 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2020 m. III ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2020 m. II ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2020 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. I ketv. mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2019 metai

2019 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita

2019 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2019m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2019 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita-2

2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2019 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys, aiškinamasis raštas

2018 metai

2018 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita

2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2018 m. IV ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos

2018 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2018 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2018 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. II ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Savarankiškos

2018 m. II ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Spec. programos

2018 m. II ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Krepšelis

2018 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2018 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita

2018 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2018 I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Savarankiškos

2018 I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Krepšelis

2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2018 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita

2018 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2017 metai

2017 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2017 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita

2017 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2017 IV ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Savarankiškos

2017 IV ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Krepšelis

2017 IV ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Spec. programos

2017 m. Pinigų srautų ataskaita

2017 Grynojo turto pokyčių ataskaita

2017 III ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Krepšelis

2017 III ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Savarankiškos

2017 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2017 III ketv. Finansinės būklės ataskaita

2017 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2017 II ketv. Finansinės būklės ataskaita

2017 II ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Krepšelis

2017 II ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Savarankiškos

2017 I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Savarankiškos

2017 I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Krepšelis

2017 I ketv. Finansinės būklės ataskaita

2017 I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2016 metai

2016 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2016 Moketinų ir gautinų sumų IV ketv. Savarankiškos

2016 m. Metinė Veiklos rezultatų ataskaita

2016 m Metinė Finansinės būklės ataskaita

2016 Grynojo turto pokyčio ataskaita

2016 Pinigų srautų ataskaita

2016 Moketinų ir gautinų sumų III ketv. Mokinio krepšelis

2016 Moketinų ir gautinų sumų III ketv. Savarankiškos

2016 III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2016 III ketv. Finansinės būklės ataskaita

2016 Mokėtinų ir gautinų sumų II ketv. Mokinio krepšelis

2016 Mokėtinų ir gautinų sumų II ketv. Savarankiškos

2016 II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2016 II ketv. Finansinės būklės ataskaita

2016 Mokėtinų ir gautinų sumų I ketv. Mokinio krepšelis

2016 Mokėtinų ir gautinų sumų I ketv. Savarankiškos

2016 I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2016 I ketv. Finansinės būklės ataskaita

2015 metai

2015 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Mokėtinų ir gautinų sumų IV ketv. Mokinio krepšelis

Mokėtinų ir gautinų sumų IV ketv. Savarankiškos

2015 m. metinė Veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. Metinė Finansines būklės ataskaita

2015 m. Grynojo turto pokyčių ataskaita

2015 m. Pinigų srautų ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų III ketv. Mokinio krepšelis

Mokėtinų ir gautinų sumų III ketv. Savarankiškos

2015 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2015 III ketv. Finansinės būklės ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų II ketv. Mokinio krepšelis

Mokėtinų ir gautinų sumų II ketv. Savarankiškos

2015 II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2015 II ketv. Finansinės būklės ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų I ketv. Mokinio krepšelis

Mokėtinų ir gautinų sumų I ketv. Savarankiškos