Kvalifikacijos tobulinimas

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių tvarkos aprašas