Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių tvarkos aprašas

6-18 val. kvalifikacijos tobulinimo programos forma

40 ir daugiau val. kvalifikacijos tobulinimo programos forma