2017 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2018 m. darbo užmokestis

2019 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2021 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis