Šilutės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-9 korupcijos prevencijos ir kontrolės tarnyboje funkcijas pavesta atlikti direktoriaus pavaduotojai Janinai Toleikienei.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

Prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu Liepų g. 16, LT-99 184 Šilutė,

elektroniniu paštu janina.toleikiene@sptsilute.lt arba skambinti telefonu (8 441) 68997

Korupcijos prevencijos programa

2018-2020 m. korupcijos programos įgyvendinimo priemoniu planas