+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Veikla

Vizija

Moderni, informacinė, kompetentingų specialistų komanda, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas, bendradarbiaujanti su kitomis analogiškomis institucijomis.

Misija

Bendraujant ir bendradarbiaujant su ugdymo įstaigų bendruomenėmis teikti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, reikalingą pedagoginę psichologinę, informacinę, ekspertinę, konsultacinę pagalbą, skatinant mokyklų tobulinimo(si) procesus, skleisti gerąją darbo patirtį.

Strateginis tikslas

Gerinti švietimo kokybę ir efektyvumą bei sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą.