Veiklos dokumentai

Nuotolinio darbo organizavimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos tarnybos nuostatai

Darbo tvarkos taisyklės

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

2021 m. veiklos planas

2020 m. veiklos planas

2019 m. veiklos planas

2018 m. veiklos planas

Strateginis planas 2020-2022

Strateginis planas 2019-2021

Strateginis planas 2018-2020

Strateginis planas 2017-2019

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2015 m. veiklos ataskaita

Teikiamų paslaugų įkainiai