+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Metodiniai būreliai

Eil. Nr. Būrelis
1.  Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis
2.  Anglų kalbos pradinėse klasėse mokytojų metodinis būrelis
3.  Bibliotekininkų metodinis būrelis
4.  Biologijos mokytojų metodinis būrelis
5.  Chemijos mokytojų metodinis būrelis
6. Dailės mokytojų metodinis būrelis
7. Dorinio ugdymo (etikos) mokytojų metodinis būrelis
8. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis
9. Informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis
10.  Istorijos, pilietinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis
11. Fizikos mokytojų metodinis būrelis
12. Fizinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis
13.  Geografijos mokytojų metodinis būrelis
14.
Profesinio informavimo karjeros specialistų metodinis būrelis
15. Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis
16. Matematikos mokytojų metodinis būrelis
17. Muzikos mokytojų metodinis būrelis
18. Pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis
19.
Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis
20. Psichologų metodinis būrelis
21. Socialinių pedagogų metodinis būrelis 
22. Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinis būrelis
23. Šokio mokytojų metodinis būrelis
24.  Technologijų mokytojų mokytojų metodinis būrelis
25. Tikybos mokytojų metodinis būrelis
26.  Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis
27.