+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Konsultacijoms registruotis Tel. (8-441) 68997

El. paštas janina.toleikiene@sptsilute.lt

Pedagoginės psichologinės pagalbos specialistų darbo grafikas

Paslaugos  teikiamos Tarnyboje, mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio (vaiko) mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – mokinio (vaiko) namuose.

Konsultacijos yra laisvanoriškos, konfidencialios ir nemokamos.

Kas gali kreiptis?  – visi, kas neabejingi vaikui.

Pedagoginės psichologinės pagalbos funkcijos: Įvertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokytis, prireikus skiria specialųjį ugdymą. Teikia psichologinę, socialinę pedagoginę ir švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą – specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų. Teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams.

Pedagoginės psichologinės pagalbos specialistai:

Logopedas
Psichologas
Socialinis pedagogas
Specialusis pedagogas