+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Ugdymo turinio atnaujinimas

Visą informaciją apie ugdymo turinio atnaujinimą galima rasti švietimo portale eMokykla, kurio  adresas: https://www.emokykla.lt/

Visos bendrosios programos čia:

Patvirtintos bendrosios programos (Įsakymas V-1269 2022-08-24Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

Atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimas čia:

Metodinė medžiaga

Leidinys „Pradinio ugdymo informatikos programos ugdymo gairės“

Leidinys „Rekomendacijos pradinio ugdymo informatikos turinio pritaikymui specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“

Leidinys „Pradinio ugdymo informatikos programos ugdymo gairės“

Metodinė medžiaga integraliam gamtamoksliniam ugdymui 5–8 klasėse

Mokymo(si) lyderystės mokomosios medžiagos paketas, padedantis mokyklų vadovams sklandžiau įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį