Rusų kalbos mokytojai pasidalijo nuotolinio ugdymo patirtimi

Birželio 12 d. rusų kalbos mokytojai virtualiame susirinkime aptarė nuotolinio ugdymo aktualijas. Prisijungė rajono gimnazijų ir pagrindinių mokyklų,  jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokytojai, pasidaliję kolegialiąja patirtimi.

Ji buvo įvairi, nes visose rajono mokyklose buvo pasirinktos skirtingos ugdymo programos, aplinkos ir sprendimai. Rusų kalbos mokytojai ir akcentavo, kad buvo sudėtingumai didesnėse šeimose, kur daugiau mokinių ir daugybė naudojamų programų.

Mokytojai per šiuos keletą mėnesių išklausė daug seminarų, įgijo daug žinių, kompetencijų ir patirties. Todėl tikrai buvo apie ką kalbėti ir dalytis: aptarėme nuotolinio ugdymo programų privalumus, bendravimo kultūrą, pagalbą vieni kitiems, situacijos privalumus ir t. t.

Švietimo pagalbos tarnybos informacija