Istorijos mokytojų kolegialioji patirtis

Istorijos mokytojai birželio 8 d. rinkosi į virtualų metodinio būrelio susirinkimą „Nuotolinio darbo privalumai ir trūkumai, refleksijos“

Mokytojai susitiko virtualioje aplinkoje po daugiau nei kelis mėnesius užsitęsusio nuotolinio mokymo (si), kuris tiek mokytojams, tiek  patiems mokiniams buvo nemenkas iššūkis, tobulėjimas IT srityje ir netradicinio ugdymo metodo pritaikymas mokymo(si) metu. Virtualaus susirinkimo metu mokytojai pasidalino kolegialiąja patirtimi rajono ir miesto mokyklose, aptarė šio ugdymo metodo sėkmes, iššūkius, IT programų įvairovę ir galimybes bei trūkumus organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Mokytojai pristatė, pademonstravo savo pamokose naudojamas internetines svetaines, sistemas, virtualias aplinkas ir mokinių įgytų žinių patikrinimo metodus. Diskutuota, kaip šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis (karantinas) įtakojo ugdymo rezultatus ir mokymo(si) motyvaciją. Kolegų asmeninė patirtis ir pasidalijimas ja netradicinio susirinkimo metu vieni kitiems suteikė naujų idėjų ir optimizmo.

Dovilė Montvydienė,
Istorijos  mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja