Archive for gegužės, 2018

Choreografinis spektaklis „Išpuikusi princesė“ Šilutės Žibų pradinėje mokykloje

Gegužės 28 dieną, saulėtą pirmadienio rytą, Šilutės Žibų pradinėje mokykloje tvyrojo malonus, vaikiškas pasiruošimo šurmulys. Sceną puošė didelė spalvota iškaba pavadinimu „Išpuikusi princesė“. Rajono šokio mokytojai rinkosi stebėti pedagogių  Silvijos Vasiliauskienės ir Alinos Urbonienės (nuotr. iš kairės) atviros veiklos   choreografinio spektaklio „Išpuikusi princesė“. Kiek daug viliojančios teatrinės paslapties! Tačiau čia pradėjo rinktis šokio mokytojų metodinio […]

„Saulės rato ritimai“ – džiugi šventė rajono žiūrovams

Gegužės 16 d. Šilutės kultūros ir pramogų centre šokio mokytojų metodinio būrelio nariai dalyvavo džiugiame renginyje – koncerte „Saulės rato ritimai“, kurį organizavo Šilutės pirmosios gimnazijos ir Šilutės Pamario pagrindinės mokyklų šokio mokytoja ekspertė Rita Kurpeikytė (nuotraukoje kairėje). Šventinėje koncertinėje programoje dalyvavo trys „Viržytės“ ir du „Atlajos“ (net penki!) mokytojos vadovaujami liaudies šokių kolektyvai. Pilnutėlėje […]

Mokinių saugumas mokykloje

Gegužės 17 d. į Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnybą rinkosi socialiniai pedagogai, aptarti apklausos „Mokinių saugumas mokykloje“  rezultatų, kuri buvo vykdoma  kovo – balandžio mėnesiais,  Šilutės rajono mokyklose. Apklausoje dalyvavo 3,5,7 ir 9 klasių (iš viso  949)  mokiniai iš 12 Šilutės rajono ugdymo įstaigų. Tyrimo rezultatų analizes pristatė socialinės pedagogės: S. Vilčiauskienė, J.  Lileikienė, S. […]

Asmens duomenų valdymas. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: reguliavimo pokyčiai, praktika, esminiai aspektai švietimo įstaigose

Gegužės 22 d. Tarnyboje vyko teisininkės, dokumentų valdymo specialistės R. Rockinienės seminaras „Asmens duomenų valdymas. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: reguliavimo pokyčiai, praktika, esminiai aspektai švietimo įstaigose“. 2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Jis pareikalaus daug laiko ir resursų iš kiekvienos Lietuvos  įstaigos. Reglamentas nustatys baudas iki 20 mln. eurų arba […]

Ar vadovas yra mokyklos mikroklimato garantas?

Gegužės 17 d. vyko Vaclovo Navicko, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus, seminaras „Ar vadovas yra mokyklos mikroklimato garantas?“, skirtas ugdymo įstaigų direktoriaus pavaduotojams. Seminare kalbėjome apie tai, kad vadovo vaidmuo kuriant darbingą ir sveiką mokyklos mikroklimatą, mažinant įtampą ir stresą tarp bendruomenės narių, yra labai svarbus. Aiškinomės, kokios vadovo asmeninės ir vadybinės savybės padeda burti […]

Kolegialiosios patirties sklaida „Diemedžio“ ugdymo centre

Gegužės 16 dieną Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narės lankėsi Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centre. Ugdymo centro specialistės dalijosi kolegialiąja darbo su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais patirtimi. Centro švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Aurelija Kasparavičienė supažindino su centro patalpomis, papasakojo apie jame dirbančių specialistų teikiamas paslaugas, pristatė įvairias čia  taikomas terapijas. Metodinio būrelio […]

Metodinė diena ,,Sveikatos karuselė“ lopšelyje-darželyje ,,Žibutėje“

Gegužės 10 d. lopšelyje-darželyje „Žibutė“ vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena „Sveikatos karuselė“. Įstaigos kolektyvas dalijosi kolegialiąja patirtimi, kaip jie saugo ir stiprina fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, puoselėja prigimtinius poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos ir kt. Renginyje dalyvavo  gausus pedagogų būrys iš miesto bei rajono ikimokyklinių įstaigų, Švietimo […]

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdomosios veiklos planavimas, vaikų pasiekimų vertinimas

Gegužės 15 d. ikimokyklinių įstaigų pedagogams Švietimo pagalbos tarnyboje vyko Birutės Jovaišienės, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtojos metodininkės, seminaras „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdomosios veiklos planavimas, vaikų pasiekimų vertinimas“. Vaikas – unikali, besikeičianti, aktyvi individualybė. Jis žaidžia, kaupia patirtį, greitai mokosi, turi savitą pasaulio matymą, kuria savo vertybes. Ikimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, […]

Pamoka „Mano Lietuva“ – atkurtosios šalies šimtmečiui paminėti

Gegužės 8 d. Švietimo pagalbos tarnybos konferencijų salėje, kurioje eksponuojama užsienio kalbų mokytojų paroda „Mano Lietuva“ organizavome atvirą anglų kalbos-vokiečių kalbos pamoką 7b, 9b klasėms parodos tema. Pakartoję klausimų sudarymo struktūrą ir taisykles bei apžiūrėję darbų ekspoziciją, mokiniai mokėsi iškelti klausimus vokiečių ir anglų kalbomis bei rasti atsakymus į pateiktus klausimus pagal tematiką. Perskaitę eksponatų […]

Kviečiame aplankyti parodas

Gegužės mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje kviečiame pasidžiaugti dviem Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pedagogų eksponuojamomis parodomis. Praėjusį mėnesį rajono mokyklose buvo vykdomos kūrybiškos veiklos. Asta Martinkienė eksponuoja mokyklos septintų klasių mokinių kūrybinius darbus – dekoratyvias saulutes iš medžio.  Živilė Bartkienė, Aida Skarbalienė ir Eglė Jatautaitė-Budrikienė  kitoje parodoje pateikia iliustruoto dailyraščio „Mano Lietuva“ darbus, užsienio kalbų […]