+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Asmens duomenų valdymas. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: reguliavimo pokyčiai, praktika, esminiai aspektai švietimo įstaigose

Gegužės 22 d. Tarnyboje vyko teisininkės, dokumentų valdymo specialistės R. Rockinienės seminaras „Asmens duomenų valdymas. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: reguliavimo pokyčiai, praktika, esminiai aspektai švietimo įstaigose“.

2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Jis pareikalaus daug laiko ir resursų iš kiekvienos Lietuvos  įstaigos. Reglamentas nustatys baudas iki 20 mln. eurų arba 4% metinės apyvartos už netinkamą darbuotojų, klientų, partnerių, el. pašto adresų kontaktų, interneto puslapių lankytojų ir kitų asmenų duomenų naudojimą, masinį el. pašto laiškų siuntimą ar neteisėtą vaizdo stebėjimą. Organizacijos turės paskirti ir apmokyti už duomenų apsaugą atsakingą duomenų apsaugos pareigūną arba deleguoti šią funkciją paslaugų teikėjui. Reglamentas pareikalaus atskirti sutikimus dėl duomenų tvarkymo nuo sutarčių. IT sistemoms ir procedūroms bus reikalinga iš anksto atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą. Reglamentas nustatys daugybę naujų pareigų. Pasiruošimu reglamentui būtina pasirūpinti jau dabar. Seminaras aktualus visoms Lietuvos švietimo ikimokyklinio ir mokymo įstaigų vadovams, pavaduotojams, sekretorėms kitiems administracijos  darbuotojams.

Specialusis seminaro mokymo programos tikslas – padėti kursų dalyviams įgyti teorinių ir praktinių žinių ir pritaikyti jas vykdant asmens duomenų valdymo procesus: rengiant ir ruošiant informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje,  vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo, asmens duomenų saugojimo, asmens duomenų tvarkymo vidaus administravimo tikslais, asmens duomenų tvarkymo  valdytojui vykdant vaizdo stebėjimą vaizdo registratoriumi, kuris  įmontuotas įstaigos automobilyje, asmens pareigūno skyrimo, konfidencialumo pasižadėjimo tvarkas.

Jūratė Kiseliovienė,
Šilutės Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro sekretorė