+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Metodinė diena ,,Sveikatos karuselė“ lopšelyje-darželyje ,,Žibutėje“

Gegužės 10 d. lopšelyje-darželyje „Žibutė“ vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena „Sveikatos karuselė“. Įstaigos kolektyvas dalijosi kolegialiąja patirtimi, kaip jie saugo ir stiprina fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, puoselėja prigimtinius poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos ir kt. Renginyje dalyvavo  gausus pedagogų būrys iš miesto bei rajono ikimokyklinių įstaigų, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, kuruojanti metodinio būrelio veiklą.

Raimonda Jaruškevičienė, Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė” direktorė, pristatė metodinės dienos darbotvarkę. Ji minėjo, kad įstaigos bendruomenė labai didelį dėmesį skiria vaikų sveikatos stiprinimui. Pedagogai organizuoja ryto mankštas, kūno kultūros užsiėmimus sveikatingumo komplekse – mini smėlio ir vandens baseinėliuose, pasivaikščiojimus, judėjimus lauke, sveikatingumo savaitės, sveikos gyvensenos ugdymą, netradicinėje aplinkoje, sportines pramogas. Jie taip pat dalyvauja Lietuvos tarptautinio olimpinio komiteto projektuose, Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos Želmenėliai” renginiuose.

Metodinės dienos dalyviai stebėjo priešmokyklinės grupės pedagogės Lidijos Balsienės atvirąją veiklą „Į mokyklą išeinu…”, kuri vyko ne grupėje, o įstaigos kiemelyje.

Po veiklos išklausėme judesio korekcijos mokytojos Ritos Milašiūtės pranešimą „Vaiko judesiai – jo poreikių žemėlapis bei logopedės Rūtos Paplauskaitės pranešimą „Smulkiosios motorikos įtaka vaiko kalbai”.

Stendinius pranešimus pristatė logopedė Zita Šernienė „Mažais žingsneliais link gražios kalbos”, socialinė pedagogė Viktorija Jakštaitė „Socialinių įgūdžių įtaka vaikų sveikatai”.

Susipažinome ir su įstaigos visų grupių sveikatingumo stendiniais projektais, kuriuos išsamiai pristatė „Žibutės“ lopšelio-darželio pedagogės.

Vida Nemanienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, pasidžiaugė įstaigos pedagogų darbu, vykdomais projektais, palinkėjo ir toliau sėkmingai puoselėti vaikų sveikatą, sudarant saugią, puoselėjančią ugdymosi aplinką, bei aktyviai bendradarbiauti su darželio ugdytinių tėveliais.

Alma Norkaitienė,
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė