+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdomosios veiklos planavimas, vaikų pasiekimų vertinimas

Gegužės 15 d. ikimokyklinių įstaigų pedagogams Švietimo pagalbos tarnyboje vyko Birutės Jovaišienės, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtojos metodininkės, seminaras „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdomosios veiklos planavimas, vaikų pasiekimų vertinimas“.

Vaikas – unikali, besikeičianti, aktyvi individualybė. Jis žaidžia, kaupia patirtį, greitai mokosi, turi savitą pasaulio matymą, kuria savo vertybes. Ikimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Pedagogas turi nuolat pasitikrinti, ar ugdymo procesas garantuoja vaiko visapusišką sklaidą.

Apie vaiko ugdymo(si) proceso kokybę daugiausiai pasako vaiko stebėjimas. Deja, pedagogai ne visada supranta vaiko stebėjimo reikšmę. Vertindami vaiko ugdymąsi jie remiasi ne stebėjimu, bet vaiko žinių tikrinimu testais ar užduotimis. Todėl svarbu skatinti pedagogus tikslingai stebėti bei kaupti įvairią informaciją apie ugdytinius, prasmingai vertinti, ieškoti ugdymo individualizavimo galimybių. Pedagogas, įvairiose situacijose stebėdamas vaikų elgesį, fiksuodamas duomenis ir juos analizuodamas, gebės pažinti vaiko individualias savybes, užtikrinti gerus vaiko pasiekimus įvairiose ugdymosi srityse ir jo galias atitinkančią optimalią pažangą.

Planuodami vaikų ugdymąsi, pirmiausia turėtume atsakyti į esminius klausimus: Ko ir kodėl sieksime?  Kaip sieksime? Iš ko žinosime, kaip sekasi?  Numatymas, kokių rezultatų ir kaip bus siekiama, padidina plano veiksmingumą ir realumą. Ugdomosios veiklos planavimo atvirumas leidžia derinti iš anksto ikimokyklinio ugdymo auklėtojo tikslingai numatytą, orientuotą į rezultatų siekimą ir spontanišką, savaime kylančią pačių vaikų sumanytą veiklą.

Susipažinę su vaiko ugdymosi planavimo ciklu, pedagogai gebės rengti atvirą, į laukiamus vaikų ugdymosi rezultatus orientuotą  ugdomosios veiklos planą. Tai padės užtikrinti ugdytiniams patrauklų, prasmingą patirtinį ugdymąsi.

Romina Zamuškienė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos
Rusnės progimnazijos skyriaus ikimokyklinio ugdymo auklėtoja