Ar vadovas yra mokyklos mikroklimato garantas?

Gegužės 17 d. vyko Vaclovo Navicko, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus, seminaras „Ar vadovas yra mokyklos mikroklimato garantas?“, skirtas ugdymo įstaigų direktoriaus pavaduotojams. Seminare kalbėjome apie tai, kad vadovo vaidmuo kuriant darbingą ir sveiką mokyklos mikroklimatą, mažinant įtampą ir stresą tarp bendruomenės narių, yra labai svarbus.

Aiškinomės, kokios vadovo asmeninės ir vadybinės savybės padeda burti bendruomenę, įgyvendinant strateginius tikslus, nekonfliktuojant, nesusipriešinant, palaikant darbingą atmosferą, kolegiškus ir šiltus santykius. Aptarėme metodus, būdus, priemones, kurias taikome siekdami stiprinti psichologinę atmosferą ir etinį klimatą. Sužinojome, kaip teatro meno ir literatūros elementai gali padėti išvengti emocinės įtampos. Buvo galimybė dalyvauti diskusijoje, parašyti savo nuomonę iš anksto paruoštuose  lapeliuose. Seminare įgytos žinios padės kostruktyviam kolektyvo mikroklimatui.

Violeta Jurgelevičiutė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui