Archive for sausio, 2022

Klausėme mąstyti kviečiančios Astos Šiaulienės

Sausio 12 dieną, tikybos mokytojai išgyveno susitikimo su mielu iš šviesiu Žmogumi džiaugsmą – klausė mąstyti kviečiančios Astos Šiaulienės, Klaipėdos Baltijos gimnazijos vyresniosios tikybos mokytojos paskaitos  „Ar šventa gali būti tik šventoji Šeima?“. Lektorė paprastai, mielai ir šiltai kvietė visus susipažinti su pristatomais šventų šeimų pavyzdžiais, pateikė jų gyvenimo sėkmės istorijas. Kvietė pradėti mąstyti, kas […]

Padrąsinimo technika bendraujant

Sausio 20 d. rajono psichologai nuotoliniame susirinkime „Psichologų kolegialiosios patirties sklaida: „Padrąsinimo technika bendraujant“ buvo pakviesti drauge apmąstyti mūsų elgseną, posakius, kurie, kaip kiekvienas žinome, turi reikšmę bendravime,  o kai kuriems palieka emocijas visam gyvenimui. Kiekvienas turime bazinius poreikius. Šalia poreikio priklausyti, būti svarbiu, gebėti yra poreikis išdrįsti. Išdrįsti įveikti nerimą, nesėkmių baimę, išdrįsti rizikuoti, […]

Mokytojų atestacija

Mokytojas turi teisę būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka

Projektinė socialinės integracijos stiprinimo veikla

 VšĮ „ISADD Lietuva“ dalyvauja 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programoje „Sveikata“ ir pateikė paraišką kvietime „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ su savo projektu Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų. Pridedami dokumentai. Kvietimas […]

Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais

Gruodžio 29 d. Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos pedagogai, švietimo pagalbos specialistai nuotoliniu būdu išklausė „Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėjos Aurelijos Kasparavičienės ir psichologės Aldonos Giržadienės seminaro „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais. Situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės“. Apžvelgta pedagogo darbo su emocijų ir elgesio sutrikimą turinčiais […]

„Moodle“ įrankių panaudojimo galimybės

Gruodžio 29 d. gausus Šilutės pirmosios gimnazijos kolektyvas (per trisdešimt mokytojų) virtualiai išklausė Andriaus Petrausko, Skuodo rajono Ylakių gimnazijos informacinių technologijų mokytojo metodininko, kolegialiosios patirties modulio pagal ilgalaikę programą „Virtualioji mokymo(si) sistema ugdymo procese“(kodas 211000854). Andrius Petrauskas dalijosi kolegialiąja „Moodle“ įrankių panaudojimo galimybių, mokinių mokymosi ir pažangos stebėjimo bei vertinimo patirtimi. Buvo naudinga sužinoti, kokiomis […]

UGDYMO TURINIO PRATURTINIMAS IR AKTUALIZAVIMAS

Edukacija mokytojams ugdymo turiniui praturtinti ir aktualizuoti vyko virtualiai gruodžio 28 d. Tai ilgalaikės programos „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymo(si) įvairovės srityje“ (kodas 213002007) modulis. Usėnų pagrindinės mokyklos pedagogai sėmėsi patirties iš Šiaulių Dubysos aukštupio mokyklos, kuri yra įdomi savo struktūra. Ją sudaro trys mokyklos: Aukštelkės mokykla, Bubių mokykla ir Kurtuvėnų mokykla. Savo […]

Kolega – kolegoms

Gruodžio pabaigoje Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojai dalyvavo Kokybės krepšelio veikloje „IKT panaudojimo pamokoje galimybės“, kurią vedė tos pačios gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Beitienė. Mokytojai mokėsi dirbti programėlėmis „Padlet“, „Bamboozle“, „Mystorybook“, „Storyjumper“ ir „Mentimeter“. Pasidalijimas žiniomis tikime padės pamokas tapti patrauklesnėmis, informatyvesnėmis, inovatyviomis. Linkime mokytojams, kad tai neliktų tik teorinės žinios, bet taptų patogiu […]