Klausėme mąstyti kviečiančios Astos Šiaulienės

Sausio 12 dieną, tikybos mokytojai išgyveno susitikimo su mielu iš šviesiu Žmogumi džiaugsmą – klausė mąstyti kviečiančios Astos Šiaulienės, Klaipėdos Baltijos gimnazijos vyresniosios tikybos mokytojos paskaitos  „Ar šventa gali būti tik šventoji Šeima?“.

Lektorė paprastai, mielai ir šiltai kvietė visus susipažinti su pristatomais šventų šeimų pavyzdžiais, pateikė jų gyvenimo sėkmės istorijas. Kvietė pradėti mąstyti, kas yra šventumas? Suprasti, kad šventoji šeima – krikščioniškos šeimos modelis.

Lektorė kalbėjo palyginimais, kad tavo sutuoktinis – tai tavo kelias į šventumą. Taip pat analizavo Šv. Rašto ištrauką ,,Todėl trokšti sukurti šeimą yra išdrįsti būti Dievo svajonės dalimi, išdrįsti svajoti išvien su Juo, statydinti pasaulį, kur niekas nesijaus vienišas”.(AL,321).

Lektorė drąsino nebijoti svajoti, nes Dievas mus myli, labai paprastai, įtikinamai ir šiltai pristatė šeimos siekiamybę ir sėkmes.

Lauksime lektorės Astos Šiaulienės paskaitų ir ateityje kitomis giliai mąstyti, tobulesnei rytdienai kviečiančiomis temomis.

Violeta Stonienė,
Tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
(Lektorės nuotr. – iš interneto)