Apie mus

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba įsteigta 1999m. gruodžio 1 d. Nuo 2012 m. kovo 29 d. Šilutės r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-367 pakeistas pavadinimas (iki tol vadinosi Šilutės rajono pedagogų švietimo centras).

Veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1255 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“.

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba akredituota  5 (penkeriems) metams (I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalys: „Internetas“, ,,Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, ,,Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Konsultavimas“; II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba“).