Archive for the ‘Naujienos’ Category

Mokytojų atestacija

Mokytojas turi teisę būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka

Projektinė socialinės integracijos stiprinimo veikla

 VšĮ „ISADD Lietuva“ dalyvauja 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programoje „Sveikata“ ir pateikė paraišką kvietime „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ su savo projektu Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų. Pridedami dokumentai. Kvietimas […]

Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais

Gruodžio 29 d. Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos pedagogai, švietimo pagalbos specialistai nuotoliniu būdu išklausė „Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėjos Aurelijos Kasparavičienės ir psichologės Aldonos Giržadienės seminaro „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais. Situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės“. Apžvelgta pedagogo darbo su emocijų ir elgesio sutrikimą turinčiais […]

„Moodle“ įrankių panaudojimo galimybės

Gruodžio 29 d. gausus Šilutės pirmosios gimnazijos kolektyvas (per trisdešimt mokytojų) virtualiai išklausė Andriaus Petrausko, Skuodo rajono Ylakių gimnazijos informacinių technologijų mokytojo metodininko, kolegialiosios patirties modulio pagal ilgalaikę programą „Virtualioji mokymo(si) sistema ugdymo procese“(kodas 211000854). Andrius Petrauskas dalijosi kolegialiąja „Moodle“ įrankių panaudojimo galimybių, mokinių mokymosi ir pažangos stebėjimo bei vertinimo patirtimi. Buvo naudinga sužinoti, kokiomis […]

UGDYMO TURINIO PRATURTINIMAS IR AKTUALIZAVIMAS

Edukacija mokytojams ugdymo turiniui praturtinti ir aktualizuoti vyko virtualiai gruodžio 28 d. Tai ilgalaikės programos „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymo(si) įvairovės srityje“ (kodas 213002007) modulis. Usėnų pagrindinės mokyklos pedagogai sėmėsi patirties iš Šiaulių Dubysos aukštupio mokyklos, kuri yra įdomi savo struktūra. Ją sudaro trys mokyklos: Aukštelkės mokykla, Bubių mokykla ir Kurtuvėnų mokykla. Savo […]

Kolega – kolegoms

Gruodžio pabaigoje Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojai dalyvavo Kokybės krepšelio veikloje „IKT panaudojimo pamokoje galimybės“, kurią vedė tos pačios gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Beitienė. Mokytojai mokėsi dirbti programėlėmis „Padlet“, „Bamboozle“, „Mystorybook“, „Storyjumper“ ir „Mentimeter“. Pasidalijimas žiniomis tikime padės pamokas tapti patrauklesnėmis, informatyvesnėmis, inovatyviomis. Linkime mokytojams, kad tai neliktų tik teorinės žinios, bet taptų patogiu […]

Nuoširdžiausi sveikinimai

Su artėjančiomis šventėmis, tegul jos neša džiugesį ir sėkmę! Dėkingi už bendradarbiavimą rajono švietimo įstaigų bendruomenėms! Linkime, kad Kalėdų stebuklas ir Naujieji visiems atneštų svajonių išsipildymą ir didžiulę teigiamų emocijų puokštę, ramybę ir pilnatvę Jūsų šeimoms ir namams. Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas

Supervizijos socialiniams pedagogams ir mokytojo padėjėjams

Rugsėjo-gruodžio mėnesiais Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje vyko supervizijų grupės mokytojo padėjėjams ir socialiniams pedagogams. Jas vedė Tarnybos III kategorijos psichologė Ilona Norgėlienė. Supervizija – tai konsultacinė pagalba specialistams, norintiems tobulėti ir dirbti efektyviau. Tai grupinio konsultavimo procesas, kuriame gali dalyvauti nuo 4 iki 8 asmenų, kurie nėra tiesiogiai susiję darbo santykiais, bet yra tos […]

Virtuali kūrybinių darbų paroda ,,Aš kuriu Žemei‘‘ 

Kai susilygina savo trukme diena ir naktis, kai gamtą pradeda budinti pirmieji pavasario pranašai, ateina Žemės diena, data, kai dar kartą susimąstome, kokia ta mūsų Žemė, ar gerai pažįstame mus supančią aplinką, ką gero joje padarėme, ko neišsaugojome, kokį „natūralų“, gamtos sukurtą, palikimą mes paliksime ateities kartoms. „Diemedžio“ ugdymo centre organizavome respublikinę virtualią specialiųjų ugdymosi […]

Respublikinė knygų skirtukų paroda „Knygų draugas“

„Diemedžio“ ugdymo centre kovo – balandžio mėnesiais buvo surengta respublikinė knygų skirtukų paroda „Knygų draugas“, kuri skirta paminėti Pasaulinės knygos dienai. Knygų skirtuką parodą koordinavo specialioji pedagogė – logopedė metodininkė Aistė Pielikienė. Parodos dalyviai kurdami knygų skirtukus naudojo įvairiausias technikas bei medžiagas. Kiekvienas sukurtas skirtukas pasižymėjo unikalumu, spalvingumu, išradingumu, savitumu.  Visi sukurti knygų skirtukai buvo […]