Archive for the ‘Naujienos’ Category

Vaikų elgesio ir emocijų valdymo sunkumai. Kokios strategijos veikia?

Vasario mėn. 18 d. vyko nuotolinis seminaras „Vaikų elgesio ir emocijų valdymo sunkumai. Kokios strategijos veikia“ skirtas visos šalies tėvams, pedagogams, specialistams bei visiems besidomintiems vaiko psichologija. Gausus dalyvių skaičius bei vykusi diskusija atskleidė, kad tai labai aktuali tema tiek pedagogams, tiek tėvams. Seminaro metu aptarti skirtingo amžiaus vaikų elgesio motyvai, elgesio ir emocijų raiškos […]

Integruota atvira logopedės ir auklėtojos veikla „Raudonkepuraitėje“

Kovo 4 d. Šilutės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ vyko virtuali atvira integruota auklėtojos metodininkės  Lauros Zdanauskaitės-Lazaraitienės  ir Švietimo pagalbos tarnybos logopedės metodininkės Eglės Račienės veikla „Dovanos Lietuvai iš kermošiaus“. Turiniu veikla apjungė dvi šventes:  Kaziuko kermošių ir Lietuvos Laisvės – kovo 11-osios – šventę. Auklėtoja ir logopedė pasidabino tautiniais ir Lietuvos vėliavos spalvų rūbais. Buvo surengtas šventinis […]

Kviečiame pasidžiaugti paroda „Atvirlaiškis“

Pasaulį sukausčiusi pandemija sustabdė galimybes keliauti, tačiau mokinių noras pažinti pasaulį išliko, o gal net sustiprėjo. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojai kviečia pasidžiaugti jų vadovaujamais mokinių darbais, kurie atlikti… nuotoliniu būdu. Įsitikinsite, kad kurti galima ir nesėdint klasėje… Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 6C klasės mokiniai kartu su savo auklėtoja ir IT mokytoja Selestina Sirtaute bei […]

Aptarėme socialinių pedagogų veiklą

Vasario 22 d. rajono socialiniai pedagogai virtualiame susirinkime aptarė veiklos klausimus ir buvo supažindinti su Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nauja redakcija, įsigaliojusia nuo 2021 metų sausio pirmos dienos. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Vaiva Pranauskienė apžvelgė įstatymo pakeitimus, priemonių įgyvendinimo rajono savivaldybėje organizavimą, koordinavimą ir kontrolę. Aptarėme klausimus dėl minimalios priežiūros priemonių koordinuojančių institucijų savivaldybėje […]

„Ryto rato“ organizavimo kūrybiškumas priešmokyklinukams

Vasario 23 d. rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojos virtualiame susirinkime dalijosi „Ryto rato“ veiklos organizavimo priešmokyklinėse grupėse kūrybiškumo patirtimi. Aptarė „ryto rato“ veiklos galimybes, naudą ugdytiniui, septynios pedagogės pasidalino savo patirtimi – vaizdo įrašais, kaip savo grupėse organizuoja „Ryto rato“ veiklą. Kol negalime susitikti gyvai nuotoliniai susitikimai – puiki išeitis pasidalinti asmenine darbo patirtim su kolegėmis […]

NAUJIENA! Knygelė pradinukams „FIZINIS AKTYVUMAS“

Pandemijos sąlygomis iškilo ypač aktuali problema – mažas vaikų fizinis aktyvumas. Kaip padėti jiems ugdytis judėjimo, aktyvaus gyvenimo būdo nuostatą ir įpročius? Pristatome naują mokomąją knygelę pradinukams „FIZINIS AKTYVUMAS“. KNYGELĖS TEMOS: kas yra fizinis aktyvumas, kodėl žmogus gali judėti, iš kur jis gauna energijos ir kam ją naudoja, kas vyksta organizme fizinio krūvio metu, kaip […]

Pedagoginės bendruomenės stiprinimimas per intervizijas kaip instrumentą darbo tobulinimui

„Diemedžio“ ugdymo centre  vasario 15-19 dienomis pedagogai dalyvavo nuotoliniuose praktiniuose mokymuose – intervizijose, kurie tęsis visus metus ir sudarys 40 ak.val. Tvirtą bendruomenę padeda sukurti glaudus bendradarbiavimas, pasitikėjimas, pagalba vieni kitiems, bendrų tikslų ir uždavinių žinojimas ir jų įgyvendinimas. Kad gebėtum padėti kitam, būtina pažinti save,  suvokti savo tarpusavio santykių modelius, išanalizuoti ir suprasti savo […]

„Etwinning“ programa projektinei mokinių veiklai vykdyti

Vasario 17 d. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojai pradėjo mokymus, kurių tikslas yra išmokti naudoti „Etwinning“ programą projektinei mokinių veiklai vykdyti. Pirmoje dalyje mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkė susipažino su projektinio patirtinio mokymo/si metodais bei etwinning platformos eTwinning Live erdve. Etwinning projektai yra puikus inovatyvus metodas siekiant suaktyvinti gimnazijos mokytojų bendradarbiavimą tarpusavyje ir su kitų šalių […]

Iššūkiai ir sėkmės nuotolinio ugdymo tikybos pamokose

Vasario 12 d. tikybos mokytojai vaizdo konferencijoje dalijosi nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarė veiklos planus 2021-iesiems, aktualiausius veiklos klausimus. Mokytojai dalijosi nuotolinio ugdymo sėkmės istorijomis, kiekvienas pristatydamas savo veiklą. Drauge visi sprendė ir nuotolinio ugdymo keblesnes situacijas, kai šalia mokinio atsiranda trikdžiai. Antrasis nuotolinio mokymo(-si) etapas susijęs su mokytojų didesnėmis kompetencijomis ir patirtimi dirbti nuotoliniu būdu. […]

Dar kartą apie nuotolinį fizinį ugdymą

Vasario 17 d. rajono fizinio ugdymo mokytojai virtualiame susirinkime diskutavo tema: kasdienės nuotolinio ugdymo aktualijos, sunkumai, patirtys. Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė su kolegomis dalinosi naujienomis iš seminaro „Nuotolinis fizinis ugdymas“, kuriame jai teko dalyvauti. Mokytoja pristatė Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos šiuo metu vykdomą veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir sporto ministerija dėl […]