„Moodle“ įrankių panaudojimo galimybės

Gruodžio 29 d. gausus Šilutės pirmosios gimnazijos kolektyvas (per trisdešimt mokytojų) virtualiai išklausė Andriaus Petrausko, Skuodo rajono Ylakių gimnazijos informacinių technologijų mokytojo metodininko, kolegialiosios patirties modulio pagal ilgalaikę programą „Virtualioji mokymo(si) sistema ugdymo procese“(kodas 211000854).

Andrius Petrauskas dalijosi kolegialiąja „Moodle“ įrankių panaudojimo galimybių, mokinių mokymosi ir pažangos stebėjimo bei vertinimo patirtimi. Buvo naudinga sužinoti, kokiomis priemonėmis skatinti mokinius, siekti ugdymo kokybės. Beliko išgirstą patirtį taikyti ugdymo veiklose ir mokytojams tapti inovatyvesniais kuriant patrauklų ir veiksmingesnį ugdymą, ko siekiame ir tikimės.

Diana Rumšienė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui