UGDYMO TURINIO PRATURTINIMAS IR AKTUALIZAVIMAS

Edukacija mokytojams ugdymo turiniui praturtinti ir aktualizuoti vyko virtualiai gruodžio 28 d. Tai ilgalaikės programos „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymo(si) įvairovės srityje“ (kodas 213002007) modulis.

Usėnų pagrindinės mokyklos pedagogai sėmėsi patirties iš Šiaulių Dubysos aukštupio mokyklos, kuri yra įdomi savo struktūra. Ją sudaro trys mokyklos: Aukštelkės mokykla, Bubių mokykla ir Kurtuvėnų mokykla. Savo mokyklos veiklą pristatė direktorius Vaidas Bacys, skyriaus vedėja pagrindiniam ugdymui Vida Šarauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Garškienė ir skyriaus vedėja švietimo pagalbai Simona Miškinienė.

Jie dalinosi patirtimi apie mokyklos veiklos planavimą, demokratinį ugdymą mokykloje, kuris padėjo vaikams išlaisvėti, rūpintis ne tik savimi, bet ir kitu bei supančia aplinka. Įdomi šios mokyklos patirtis – mokymasis bendradarbiaujant. Jie mūsų  mokytojus supažindino su grupinio tyrimo (1-4 klasėse) bei asmeninių projektų (5-8 klasėse) rengimo ypatumais, kuriuose akcentavo tyrinėjimo svarbą. Pristatė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį. Pasidžiaugė, kad vaikų mokykloje kasmet daugėja. Kalbėjo apie mokytojams keliamus metinius uždavinius bei mėnesio refleksijas ir metinius pokalbius. Taip pat pristatė įtraukiojo ugdymo ypatumus šioje mokykloje.

Bendraujant su Aukštelkės mokyklos kolegomis mums jau kilo minčių, kaip praturtinti ir paįvairinti savo mokyklos veiklą. Planuojame ir ateityje tęsti bendradarbiavimą. Esame pakviesti mokslo metų pabaigoje aplankyti šią ugdymo įstaigą ir iš arti pajusti, kuo gyvena šios mokyklos bendruomenė.

Liucija Jasevičienė,
Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktorė