Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais

Gruodžio 29 d. Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos pedagogai, švietimo pagalbos specialistai nuotoliniu būdu išklausė „Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėjos Aurelijos Kasparavičienės ir psichologės Aldonos Giržadienės seminaro „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais. Situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės“. Apžvelgta pedagogo darbo su emocijų ir elgesio sutrikimą turinčiais vaikais specifika, situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės.

Švietimo pagalbos specialistai, pedagogai buvo supažindinti su mokinių emocinėmis ir elgesio problemomis, jų raiška bei elgesio valdymo būdais. Seminaro metu, aptarti elgesio ir emocijų  sutrikimų turinčių mokinių raidos, mokymo(si) ypatumai, darbo metodai, galimybės, struktūruotos aplinkos kūrimo svarba. Refleksijos metu, aptarti aktualūs klausimai, susiję su mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sunkumų, sutrikimų, ugdymu, pagalbos teikimo galimybėmis, individualia pažanga.

Aurelija Kasparavičienė,
„Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą