Archive for balandžio, 2018

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų viešnagė Vilkaviškyje

Balandžio 20 d. rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogės dalyvavo edukacinėje programoje „Edukacinių erdvių kūrimas: idėjos, galimybės“ Vilkaviškio lopšelyje – darželyje „Eglutė“. Pedagoges  sutiko Vilkaviškio lopšelio-darželio ,,Eglutė“ direktorė Renata Sakalauskienė. Darželio pedagogės parodė vaidinimą ,,Bebenčiukas ir Kvailutė“. Įstaigos baseine priešmokyklinio amžiaus vaikai pademonstravo savo gebėjimus plaukti. Vėliau įstaigos direktorė aprodė lauko ir vidaus edukacines aplinkas, papasakojo apie […]

Bendruomenės kūrybos paroda „Ištiesk draugystei ranką“

Iki gegužės vidurio Švietimo pagalbos tarnyboje galite aplankyti „Žvaigždutės“ lopšelio-darželio bendruomenės kūrybos parodą „Ištiesk draugystei ranką“. Sukurtas kilnojamasis stendas, kuriame išreikštas konstruktyvus bendruomenės veiklos rezultatas – vaikų, jų tėvelių ir pedagogų pokalbių, diskusijų ir sprendimų apie draugystę raiška spalvoto popieriaus lape. Jau darželyje patyčių problema tampa vis aktualesnė ir opesnė, nes ikimokykliniame amžiuje vaikai susiduria […]

VAIKO SĖKMĖ: KOKYBIŠKAS UGDYMAS, PAGALBOS GALIMYBĖS, POZITYVUS POŽIŪRIS

Balandžio 9 dieną, „Diemedžio“ ugdymo centre vyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Vaiko sėkmė: kokybiškas ugdymas, pagalbos galimybės, pozityvus požiūris“. Konferencijoje dalyvavo švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, vaikų globos namų ir kitų įstaigų atstovai. Konferencijos tikslas – skatinti įvairių mokyklų mokytojus, klasių auklėtojus, pagalbos mokiniui specialistus dalintis gerąja darbo patirtimi orientuojantis į ugdytinių asmenybės atskleidimą ir augimo sklaidą. […]

Pozityvaus mikroklimato kūrimas pamokoje

Balandžio 11 d. Švietimo pagalbos tarnyboje biologijos mokytojų apskritojo stalo diskusijoje „Pozityvaus mikroklimato kūrimas pamokoje“ išklausėme du pranešimus ir diskutavome kaip kiekvienas mokykloje jį kuriame. Lilijana Peter pranešime „Skaitymo įgūdžių gerinimas“ kalbėjo, jog vaikai mokykloje mokosi skaityti, tačiau daug vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų negeba pakankamai gerai suprasti, ką skaito. Mokytoja pateikė tinklapio „IQES online“ nuorodą, […]

Robotas žais krepšinį?..

Balandžio 6 d. informacinių technologijų, technologijų ir fizikos mokytojams Eivano Maksvyčio  robotų dirbtuvėse, Šilutės pirmojoje gimnazijoje, vyko seminaras ƒ„Robotika mokinių neformaliajame ugdyme“. Ten pamatėme ir išklausėme naujoves apie robotiką. Įdomiam seminarui besibaigiant netikėtai sulaukėme svečių apsilankymo – Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės, Savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio, administracijos direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Pozingio, Švietimo skyriaus vedėjos […]

Atviri nemokami internetiniai kursai

Šiandien galimybių mokytis ir tobulėti yra daugiau, nei kartais gali atrodyti. Norintiems mokytis siūlomi atviri nemokami ar dalinai mokami internetiniai kursai.

Kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda „Mažieji draugai“

Balandžio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje kviečiame pasidžiaugti Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos I-IV klasių mokinių kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda „Mažieji draugai“. Kai rytą, prieš patekant saulei, basomis kojomis atsirėmus į motiną žemę, stovi ežero pakrantėje, nustembi: kiek daug skraidančių, lekiančių, čiulbančių… Paukščiai sveikina naujos dienos pradžią. Taip, tai jie pirmi supranta, kad atėjo […]

Mokyklų psichologai svečiavosi Žemaičių Naumiesčio bendruomeniniuose šeimos namuose

Balandžio 4 dieną psichologų būrelio nariai lankėsi Žemaičių Naumiesčio Bendruomeniniuose šeimos namuose. Bendravome su projekto koordinatore Alma Pupšiene, socialine darbuotoja Irena Vismantiene, bei čia dirbančiomis psichologėmis. Sužinojome daug apie bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamas paslaugas šeimoms, apie šiuose namuose teikiamas individualias psichologo konsultacijas, galimybę dalyvauti grupiniuose šeimų užsiėmimuose, teikiamas mediacijos paslaugas. Psichologės dalijosi savo patirtimi dirbant […]

Agresyvus mokinys klasėje. Kaip vesti pamokas?

Balandžio 4 d., Šilutės rajono socialiniai pedagogai rinkosi į Šilutės švietimo pagalbos tarnybą, kur išklausė psichologės Kristinos Ražauskaitės-Pilipavičienės paskaitą: „Agresyvus mokinys klasėje. Kaip vesti pamokas?“. Psichologė Kristina pasakojo, kokios pedagogo savybės yra labai svarbios dirbant su agresyvaus elgesio mokiniais, pasiūlė keletą agresyvaus elgesio valdymo bei darbo metodų, kuriuos būtų galima taikyti dirbant pamokose ar bendraujant […]

Individuali mokinio pažanga. Pažinimas, stebėjimas, vertinimas

Kovo 30 d. įvyko ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas „Individuali mokinio pažanga. Pažinimas, stebėjimas, vertinimas“. Išklausėme tris kolegių paruoštus pranešimus, dalijomės kolegialiąja patirtimi. Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ auklėtojos Aušra Vaitkuvienė ir Žydrūnė Tarozienė dalijosi patirtimi, kaip su ankstyvojo amžiaus vaikais vykdė projektą „Mano gyvūnėliai“. Į projektinę veiklą aktyviai įsijungė ir mažųjų tėvai, kurie ne tik […]