+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Pozityvaus mikroklimato kūrimas pamokoje

Balandžio 11 d. Švietimo pagalbos tarnyboje biologijos mokytojų apskritojo stalo diskusijoje „Pozityvaus mikroklimato kūrimas pamokoje“ išklausėme du pranešimus ir diskutavome kaip kiekvienas mokykloje jį kuriame.

Lilijana Peter pranešime „Skaitymo įgūdžių gerinimas“ kalbėjo, jog vaikai mokykloje mokosi skaityti, tačiau daug vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų negeba pakankamai gerai suprasti, ką skaito. Mokytoja pateikė tinklapio „IQES online“ nuorodą, kur galima rasti įvairių metodų, skirtų skaitymo įgūdžių gerinimui biologijos pamokose, dalijosi savo praktiniais pavyzdžiais.

Žavinta Daukšienė pranešime „Pozityvaus mikroklimato kūrimas pamokoje“ dalijosi patirtimi, teigė, kad kartais pozityviai nuteikti mokinį pamokai užtenka šypsenos. Pozityvus mikroklimatas skatina mokymosi motyvaciją ir gerina ugdymosi rezultatus. Svarbu ne vien mokymosi rezultatai, bet ir mokinio savijauta pamokoje, jo asmenybės ugdymas ir unikalumas.

Pabaigoje diskutavome, apie mokytojo indėlį kuriant klasės mikroklimatą. Mokytojai akcentavo: svarbu abipusis mokytojo ir mokinių pasitikėjimas, tačiau ne mažiau svarbios ir aiškios tarp jų nustatytos ribos, taisyklių laikymasis, abipusė pagarba, saugumas, drausmė, patyčių prevencija.

Žavinta Daukšienė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

Elvita Simaitienė,
Šilutės pamario pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė,
Metodinio būrelio pirmininkė