+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Individuali mokinio pažanga. Pažinimas, stebėjimas, vertinimas

Kovo 30 d. įvyko ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas „Individuali mokinio pažanga. Pažinimas, stebėjimas, vertinimas“. Išklausėme tris kolegių paruoštus pranešimus, dalijomės kolegialiąja patirtimi.

Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ auklėtojos Aušra Vaitkuvienė ir Žydrūnė Tarozienė dalijosi patirtimi, kaip su ankstyvojo amžiaus vaikais vykdė projektą „Mano gyvūnėliai“. Į projektinę veiklą aktyviai įsijungė ir mažųjų tėvai, kurie ne tik dalyvavo veiklose, bet ir su savo vaikučiais pagamino knygeles apie naminius gyvūnus.

Išsamų pranešimą „Vaidybinių elementų panaudojimas mišrių grupių veikloje“ pristatė Žemaičių Naumiesčio lopšelio-darželio auklėtojos Rita Norinkevičienė ir Evelina Staupelytė. Susidomėję išklausėme ir lopšelio-darželio „Gintarėlis“ auklėtojų Rūtos Juškevičienės bei Dianos Tubutienės pranešimo „Vaikai – spalvų draugai“.

Pedagogės pranešėjoms pateikė klausimų, kilo diskusijos apie vaikų stebėjimą, pažinimą, jų individualią pažangą, vertinimą. Savo ilgamete patirtimi apie vaikų saviraišką pasidalino bei davė daug patarimų lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtoja Vitalija Stankaitienė.

Alma Norkaitienė,
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė