+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Bendruomenės kūrybos paroda „Ištiesk draugystei ranką“

Iki gegužės vidurio Švietimo pagalbos tarnyboje galite aplankyti „Žvaigždutės“ lopšelio-darželio bendruomenės kūrybos parodą „Ištiesk draugystei ranką“. Sukurtas kilnojamasis stendas, kuriame išreikštas konstruktyvus bendruomenės veiklos rezultatas – vaikų, jų tėvelių ir pedagogų pokalbių, diskusijų ir sprendimų apie draugystę raiška spalvoto popieriaus lape.

Jau darželyje patyčių problema tampa vis aktualesnė ir opesnė, nes ikimokykliniame amžiuje vaikai susiduria su klausimu „draugausiu – nedraugausiu“. Mūsų visų tikslas yra ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir suaugusiųjų santykius.

„Žvaigždutės“ darželio bendruomenė nuolat prisijungia prie respublikinės “Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“. Šiais metais įstaigoje pasirinkta tema – „Ištiesk draugystei ranką”.

Su vaikais grupėse kalbėjome apie draugystės, atjautos ir tarpusavio supratimo jausmus, žaidėme vaidybinius bendravimo situacijų žaidimus. Drauge ieškojome atsakymų sudarytų situacijų sprendimui, diskutavome apie draugystę. Veiklų metu patyrėme daug įvairių emocijų, tapome supratingesni, išmokome drauge rasti sprendimą, pasakyti tiesą, atsiprašyti, o svarbiausia – supratome, kad negalima skriausti draugo – svarbu jį saugoti. Vaikai, pedagogai ir tėvai kūrė „Draugystės knygą”.

Rasa Stasytienė,
Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ socialinė pedagogė