+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

VAIKO SĖKMĖ: KOKYBIŠKAS UGDYMAS, PAGALBOS GALIMYBĖS, POZITYVUS POŽIŪRIS

Balandžio 9 dieną, „Diemedžio“ ugdymo centre vyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Vaiko sėkmė: kokybiškas ugdymas, pagalbos galimybės, pozityvus požiūris“. Konferencijoje dalyvavo švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, vaikų globos namų ir kitų įstaigų atstovai.

Konferencijos tikslas – skatinti įvairių mokyklų mokytojus, klasių auklėtojus, pagalbos mokiniui specialistus dalintis gerąja darbo patirtimi orientuojantis į ugdytinių asmenybės atskleidimą ir augimo sklaidą.

Konferencija pradėta laikinai einančios direktorės pareigas Birutės Šimkuvienės pasveikinimu ir audiovizualinio būrelio, vadovaujamo vyresniojo istorijos mokytojo Jono Girskio sukurtu filmuku „Visi šoka“.

Konferencijoje savo įstaigas, jų darbo metodus, būdus, formas ir patirtį pristatė svečiai iš Turkijos Sümeyye Öztürk ir Tuğba Celik. Apie „Diemedžio“ ugdymo centro veiklą ir pagalbos teikimo galimybes kalbėjo Birutė Šimkuvienė, l.e. direktoriaus pareigas,  ir  Aurelija Kasparavičienė, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja.

Aurelija Kasparavičienė pasidalijo mintimis apie mokymus, orientuotus į teorinius ir praktinius emocijų valdymo ir vadybos aspektus Erasmus+ projektinėje veikloje „Emocijų vadybos įrankiai ir įgūdžiai“ Ispanijoje. Mokymų tikslas – paruošti asmenis, kurie gebėtų atpažinti jausmus ir emocijas, įgytas žinias bei įgūdžius pritaikyti, sprendžiant įvairius iškylančius sunkumus.

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos psichologė Laura Aširoviene kalbėjo apie kaniterapijos įtaką sėkmingam vaiko ugdymui. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos psichologė Renata Baltrimienė pristatė gerąją Italijos, Portugalijos patirtį kaniterapijos srityje.

Po pirmos dalies konferencijos dalyviai buvo supažindinti su Centro edukacinėmis erdvėmis, mokinių gyvenimo ir ugdymo sąlygomis, terapiniuose kabinetuose esančiomis specialiosiomis priemonėmis ir jų naudojimo galimybėmis, aptarta terapijų taikymo nauda mokiniams. Dalyviai susipažino su stendiniais pranešimais.

Antroje konferencijos dalyje dalyviai tęsė darbą, pasidalinę į 3 sekcijas, kuriose buvo aptarta ugdymo įtaka ir galimybės siekiant užtikrinti vaiko gerovę ugdymo(si)  procese; vaiko sėkmės užtikrinimas taikant kokybišką švietimo pagalbą; kūrybinės veiklos, projektai atspindintys pozityvų vaikų elgesį.

Išklausius visus pranešimus konferencijos dalyviai išskyrė pagrindines mintis, kad veiksmingiausias vaikų turinčių specialiųjų ugdymo/si poreikių ugdymas yra integracija, taikant kompleksinę švietimo pagalbos specialistų pagalbą. Ugdant mokinius svarbu daugiau dėmesio skirti ne tik akademiniams pasiekimams, bet ir mokinio asmenybės tobulėjimui, augimui. Svarbu yra rasti vaiko teigiamas savybes, stiprybes ir jas plėtoti.

Kokybiškas bendradarbiavimas – kelias į kūrybišką vaiką, komunikuojantį, iniciatyvų, mokantį mokytis,  atsakingą gyvenimo kūrėją.

Džiaugiamės galėdami pasidalinti darbo patirtimi su švietimo pagalbos specialistais, pedagogais ir kitais specialistais, siekiant kokybiško ugdymo, teigiamo požiūrio į vaiką ir ieškant pagalbos būdų, metodų ir formų įvairovės.

Dėkojame visų įstaigų specialistams ir atstovams, kurie pristatė savo pranešimus konferencijoje ir dalijosi gerąja darbo patirtimi su kitais.

Aurelija Kasparavičienė,
Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja