Archive for vasario, 2014

Edukacinė pamoka Šilutės muziejuje

[singlepic id=1013 w=200 h=200 float=left]Nebe pirmi metai tęsiasi Šilutės muziejaus ir Švietimo pagalbos tarnybos bendradarbiavimas, jungiantis kolektyvus kūrybiškumui ir prasmingai veiklai. Vasario 26 d. Tarnybos metodininkė Irina Budvytienė edukacinės pamokos Šilutės muziejuje metu mokė, kaip pagaminti Užgavėnių personažą – Morę. Visiems buvo įdomu suformuoti veidą, galvą, rankas ir kitas kūno detales, vėliau įspūdingai aprengti pasigamintą […]

Seminaras turizmo renginių vadovams

[singlepic id=1012 w=200 h=200 float=right]Vasario 27 d. įvairių specialybių pedagogai gausiai rinkosi išklausyti turizmo renginių vadovo saugos ir sveikatos srities kvalifikacinę mokymo programą. Seminarą vedė lektorė Jolanta Birbalienė, UAB „Verslo aljansas“ Tauragės skyriaus direktorė. Seminaro programa parengta vadovaujantis „Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu,  patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. […]

Seminaras „Kaip tobulinti rašinį?“

[singlepic id=1011 w=200 h=200 float=right]Vasario 26 d. pradinių ir žemesniųjų pagrindinio ugdymo klasių mokytojai išklausė Bronislavos Šimonienės, Plungės „Babrungo“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos, seminarą „Kaip tobulinti rašinį?“. Seminare aptarti pradinių klasių ir pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos programų esminiai skirtumai,  buvo lyginamos ugdymo metodikos, sprendžiama vieningų reikalavimų taikymo, penktokų adaptacijos pagrindinio ugdymo sistemoje problema. Analizuoti  […]

Metodinių būrelių susirinkimai

[singlepic id=1007 w=200 h=200 float=left]Vasario 21 dieną įvyko bibliotekininkų, Žemaičių Naumiesčio zonos pradinio ugdymo mokytojų, anglų kalbos mokytojų metodinių būrelių susirinkimai. Bibliotekininkai susirinkime aptarė bibliotekininko veiklos formas ir būdus, kurie padeda gerinti pamokos kokybę. Perskaityti du pranešimai.  Rita Šarkienė, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos bibliotekininkė, skaitė pranešimą „Mokyklos bibliotekos veiklos galimybės ir formos, padedančios gerinti pamokos kokybę“, […]

Apskritojo stalo diskusija „Mokinio pasiekimų bei pažangos vertinimo ir fiksavimo būdai“

[singlepic id=1010 w=200 h=200 float=right]Vasario 18 dieną į Saugų Jurgio Mikšo pagrindinę mokyklą susirinkę dvidešimt Saugų zonos pradinio ugdymo mokytojų diskutavo ir ieškojo būdų, kaip tiksliau ir objektyviau įvertinti mokinio pasiekimus, mokymo(si) rezultatus. Be saugiškių, dalyvavo pedagogai iš Švėkšnos, Kintų, Inkaklių, Vilkyčių. Aptarėme bendruosius ugdymo tikslus, vertinimo paskirtį. Kiekviena mokykla susikuria savo mokinių pažangos ir […]

Teatrinė veikla ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas

[singlepic id=1006 w=200 h=200 float=right]Vasario 20 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogės rinkosi į metodinį susirinkimą, kurio metu vyko apskritojo stalo diskusija „Teatrinė veikla ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas“. Susirinkime dalyvavusios pedagogės atsinešė ugdytinių ir savo sukurtas teatrines vaizdines priemones, scenarijus, Irena Rimkuvienė, Saugų vaikų darželio auklėtoja metodininkė net vedė praktinius užsiėmimus. Metodinių priemonių buvo tiek daug, […]

Mokymai „Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas“

[singlepic id=1003 w=200 h=200 float=left]Vasario 19-20 dienomis vyko mokymai ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui, ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir švietimo pagalbos specialistams pagal projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP) Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001. Lektoriai – Rolandas Kučiauskas, Šakių „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorius, Lilija Stubrienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Gausi mokymų dalyvių auditorija kolektyviai analizavo […]

Atvira pamoka Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje

[singlepic id=1004 w=200 h=200 float=right]Vasario 19 d. rajono technologijų mokytojai stebėjo Vaidoto Didžiūno, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos technologijų mokytojo metodininko atvirą pamoką septintoje klasėje „Metalai. Metalo savybės“. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su įvairių metalų savybėmis, jų panaudojimu ir būdais juos atpažinti. Jie aktyviai atliko praktines užduotis  kiekvienas išbandydamas to ar kito metalo ypatybes, net metalo skambesį. […]

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams

[singlepic id=1002 w=200 h=200 float=right]Vasario 18 dieną įvyko seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Individualios veiklos organizavimas ir planavimas ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje. Pedagoginis vaiko pažinimas ir vertinimas“. Lektorė – Lina Petrikaitienė, Klaipėdos „Versmės“ specialiosios mokyklos-darželio auklėtoja ekspertė. Seminaro tema – pakitusios vaikų socializacijos sąlygos šiandieninėje visuomenėje, ugdytinių stebėjimas ieškant ugdymo individualizavimo galimybių. Sparčiai besikeičiantis socialinis-kultūrinis […]

Logopedų ir specialiųjų pedagogų, psichologų metodiniai susirinkimai

[singlepic id=1001 w=200 h=1000 float=left]Vasario 17 d. psichologų metodinė taryba rinkosi aptarti, kaip turėtų būti tvarkomi psichologų darbo dokumentai, veiklos klausimus. Logopedai ir specialieji pedagogai taip pat buvo pakviesti į metodinį susirinkimą, kuriame aptarė kai kuriuos ypatingus mokinių ugdymo ir lavinimo atvejus, išklausė Žemaičių Naumiesčio logopedės metodininkės Genovaitės Mockienės ir Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos vyresniosios […]