+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams

[singlepic id=1002 w=200 h=200 float=right]Vasario 18 dieną įvyko seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Individualios veiklos organizavimas ir planavimas ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje. Pedagoginis vaiko pažinimas ir vertinimas”. Lektorė – Lina Petrikaitienė, Klaipėdos „Versmės” specialiosios mokyklos-darželio auklėtoja ekspertė. Seminaro tema – pakitusios vaikų socializacijos sąlygos šiandieninėje visuomenėje, ugdytinių stebėjimas ieškant ugdymo individualizavimo galimybių.

Sparčiai besikeičiantis socialinis-kultūrinis Lietuvos visuomenės gyvenimas veikia ir ugdymo institucijų lankstumą: kuriamos įvairaus profilio ugdymo institucijos, keičiama jų struktūra, ieškoma naujų ugdymo(si) formų. Parenkant ir taikant ugdymo metodus ir būdus,  pedagogui labai svarbu gerai pažinti kiekvieną ugdytinį, glaudžiai bendradarbiauti su šeima, nes tėvams yra itin svarbūs vaiko individualūs pasiekimai, o pedagogai kiekvieną savaitę planuoja individualią veiklą su ugdytiniais. Programa parengta remiantis šiais pagrindiniais principais: ugdymo individualizavimas; vaiko skatinimas aktyviai veiklai; aktyvus šeimos dalyvavimas.

Išklausę programą, pedagogai pasidalins patirtimi įstaigose, gebės planuoti ir organizuoti individualią veiklą kiekvienam ugdytiniui ir stebės ir fiksuos kiekvieno vaiko pažangą. Bendradarbiaudami su ugdytinių tėvais orientuosis į šeimos pedagoginę kultūrą, tėvų siekius, norus, interesus; tėvų edukacines nuostatas dėl bendradarbiavimo su ugdymo institucija, teiks rekomendacijas tėvams (globėjams).