+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Seminaras turizmo renginių vadovams

[singlepic id=1012 w=200 h=200 float=right]Vasario 27 d. įvairių specialybių pedagogai gausiai rinkosi išklausyti turizmo renginių vadovo saugos ir sveikatos srities kvalifikacinę mokymo programą. Seminarą vedė lektorė Jolanta Birbalienė, UAB „Verslo aljansas“ Tauragės skyriaus direktorė.

Seminaro programa parengta vadovaujantis „Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu,  patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330 ir siekiant užtikrinti vaikų saugą turizmo renginiuose žygių, ekskursijų metu. Turizmo renginių, ekskursijų organizatoriai, stovyklų vadovai, vaikų vasaros poilsio organizatoriai privalo turėti žinių, išklausyti mokymus, gauti pažymėjimą.

Organizuojant mokymus, vadovaujamasi Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792 (Žin., 2004, Nr.13-395), nustatyta tvarka. Išduodami penkerius metus galiojantys Vaikų turizmo renginio vadovo pažymėjimai.

Turizmo renginių vadovai, kurių pažymėjimo galiojimo laikas yra pasibaigęs, peratestuojami.