Archive for vasario, 2021

NAUJIENA! Knygelė pradinukams „FIZINIS AKTYVUMAS“

Pandemijos sąlygomis iškilo ypač aktuali problema – mažas vaikų fizinis aktyvumas. Kaip padėti jiems ugdytis judėjimo, aktyvaus gyvenimo būdo nuostatą ir įpročius? Pristatome naują mokomąją knygelę pradinukams „FIZINIS AKTYVUMAS“. KNYGELĖS TEMOS: kas yra fizinis aktyvumas, kodėl žmogus gali judėti, iš kur jis gauna energijos ir kam ją naudoja, kas vyksta organizme fizinio krūvio metu, kaip […]

Pedagoginės bendruomenės stiprinimimas per intervizijas kaip instrumentą darbo tobulinimui

„Diemedžio“ ugdymo centre  vasario 15-19 dienomis pedagogai dalyvavo nuotoliniuose praktiniuose mokymuose – intervizijose, kurie tęsis visus metus ir sudarys 40 ak.val. Tvirtą bendruomenę padeda sukurti glaudus bendradarbiavimas, pasitikėjimas, pagalba vieni kitiems, bendrų tikslų ir uždavinių žinojimas ir jų įgyvendinimas. Kad gebėtum padėti kitam, būtina pažinti save,  suvokti savo tarpusavio santykių modelius, išanalizuoti ir suprasti savo […]

„Etwinning“ programa projektinei mokinių veiklai vykdyti

Vasario 17 d. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojai pradėjo mokymus, kurių tikslas yra išmokti naudoti „Etwinning“ programą projektinei mokinių veiklai vykdyti. Pirmoje dalyje mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkė susipažino su projektinio patirtinio mokymo/si metodais bei etwinning platformos eTwinning Live erdve. Etwinning projektai yra puikus inovatyvus metodas siekiant suaktyvinti gimnazijos mokytojų bendradarbiavimą tarpusavyje ir su kitų šalių […]

Iššūkiai ir sėkmės nuotolinio ugdymo tikybos pamokose

Vasario 12 d. tikybos mokytojai vaizdo konferencijoje dalijosi nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarė veiklos planus 2021-iesiems, aktualiausius veiklos klausimus. Mokytojai dalijosi nuotolinio ugdymo sėkmės istorijomis, kiekvienas pristatydamas savo veiklą. Drauge visi sprendė ir nuotolinio ugdymo keblesnes situacijas, kai šalia mokinio atsiranda trikdžiai. Antrasis nuotolinio mokymo(-si) etapas susijęs su mokytojų didesnėmis kompetencijomis ir patirtimi dirbti nuotoliniu būdu. […]

Dar kartą apie nuotolinį fizinį ugdymą

Vasario 17 d. rajono fizinio ugdymo mokytojai virtualiame susirinkime diskutavo tema: kasdienės nuotolinio ugdymo aktualijos, sunkumai, patirtys. Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė su kolegomis dalinosi naujienomis iš seminaro „Nuotolinis fizinis ugdymas“, kuriame jai teko dalyvauti. Mokytoja pristatė Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos šiuo metu vykdomą veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir sporto ministerija dėl […]

Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos pradiniame ir viduriniame ugdyme

Vasario 11 d. ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo mokytojai dalyvavo virtualiame seminare „Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos pradiniame ir viduriniame ugdyme: fizinis pajėgumas“, kurį vedė Lietuvos sporto universiteto Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros dėstytojas profesorius dr. Arūnas Emeljanovas. Fizinis pajėgumas yra turimos arba siekiamos žmogaus fizinės savybės, susijusios su jo fizinio aktyvumo galimybėmis. Mokslininkai įrodė, kad […]

Meninio skaitymo konkursas – taip pat nuotoliniu būdu

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai organizavo nuotolinį  5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursą. Atsižvelgiant į karantino reikalavimus, mokiniai atliko kūrinius, nufilmavo ir pristatė vertinimo komisijoms, kurių buvo dvi: viena 5-8 klasių, kita – 9-12. Nuotolinis konkursas buvo tikras iššūkis ir mokiniams, ir mokytojams. Reikėjo ne tik raiškiai skaityti pasirinktus tekstus, bet ir pateikti kokybišką vaizdo […]

Į geografų susirinkimą beldėsi tikras apuokas…

Geografijos mokytojai vasario 9 d. virtualiame susirinkime aptarė, kaip pandemijos sąlygomis organizuos mokiniams konkursus ir olimpiadas, dalijosi patirtimi, kaip nuotoliniame ugdyme panaudoja kūrybiškus ir inovatyvius metodus. Mokytojai diskutavo, kaip nuotoliniu būdu organizuoti mokiniams konkursus, olimpiadą. Diskusijoms įsibėgėjus paaiškėjo, kad į geografų virtualų susirinkimą pasibeldė… apuokas, atsitrenkęs į vienos mokytojos langą… (nuotraukoje galima pastebėti). Tai buvo […]

„Kahoot“ panaudojimas mokant matematikos

Vasario pradžioje virtualiame Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojos Rymantės Tylaitės užsiėmime-kūrybinėje praktinėje laboratorijoje rajono matematikai praktiškai bandė įsisavinti Kahoot programos panaudojimą mokant matematikos. Mokytoja Rymantė Tylaitė pasidalijo įgyta projektinės veiklos patirtimi, kaip nuotoliniam mokymui ir siekdama mokinių sudominimo dalyko turiniu panaudoja įdomią programą „Kahoot“. Tai ne žaidimų, o rimto darbo, tik patraukliai mokiniui pateikto, veikla. […]

Dailės ir technologijų olimpiados, kaip ir kitos – nuotolinės

Sausio pabaigoje-vasario pradžioje dailės ir technologijų mokytojai virtualiuose pasitarimuose diskutavo, kaip organizuoti mokinių olimpiadas nuotoliniu būdu. Klausimas – kietas riešutėlis, nes dailės ir technologijų darbus reikia ne tik atlikti, bet ir pateikti nepažeidžiant karantino reikalavimų… Ilgai diskutavę, mokytojai nusprendė, kad olimpiadas taip pat organizuos nuotoliniu būdu ir rado sprendimus, kaip tai įgyvendinti. Technologijų olimpiadai tema […]