Dar kartą apie nuotolinį fizinį ugdymą

Vasario 17 d. rajono fizinio ugdymo mokytojai virtualiame susirinkime diskutavo tema: kasdienės nuotolinio ugdymo aktualijos, sunkumai, patirtys.

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė su kolegomis dalinosi naujienomis iš seminaro “Nuotolinis fizinis ugdymas”, kuriame jai teko dalyvauti. Mokytoja pristatė Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos šiuo metu vykdomą veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir sporto ministerija dėl bendrųjų fizinio ugdymo programų rengimo, brandos egzamino perspektyvų, mokinių fizinio pajėgumo nustatymo ir fiksavimo galimybių, nuotolinio ugdymo metodų įvairovės. Nuotoliniame ugdyme išskirti interaktyvūs žaidimai pritaikyti fiziniame ugdyme, virtualūs turai po muziejus, integruotų  pamokų galimybės.

Pasidžiaugta kintiškių mokinių aktyvia fizine veikla lauke. Mokytoja Danutė Plaipienė pasidalijo 5 kl. mokinio Viktoro Barausko sniego skulptūromis, kurias jis, padedamas mamos, kūrė per kūno kultūros pamokas (galerija apačioje).

Susirinkime nutarta: fizinio ugdymo pamokose aktyviau taikyti interaktyvius mokymo metodus, gegužės mėnesį, atliktus mokinių fizinio pajėgumo testavimus, jų rezultatus pildyti Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos internetiniame puslapyje nurodytose Excel lentelėse, o bendradarbiaujant su mokyklų sveikatos specialistais, su testavimų rezultatais ir išvadomis supažindinti mokinių tėvus.

Lina Leikuvienė, 
Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė