Pedagoginės bendruomenės stiprinimimas per intervizijas kaip instrumentą darbo tobulinimui

“Diemedžio” ugdymo centre  vasario 15-19 dienomis pedagogai dalyvavo nuotoliniuose praktiniuose mokymuose – intervizijose, kurie tęsis visus metus ir sudarys 40 ak.val.

Tvirtą bendruomenę padeda sukurti glaudus bendradarbiavimas, pasitikėjimas, pagalba vieni kitiems, bendrų tikslų ir uždavinių žinojimas ir jų įgyvendinimas. Kad gebėtum padėti kitam, būtina pažinti save,  suvokti savo tarpusavio santykių modelius, išanalizuoti ir suprasti savo santykius su kolegomis, administracija.

Pedagogai analizavo santykius su mokiniais ir kolegomis darbo aplinkoje, tyrinėjo savo sugebėjimus konstruktyviai spręsti iškylančias problemas ir būti atsparesniu stresinėse situacijose, kad būtų galima išvengti profesinio perdegimo.

Tvirtą bendruomenę padeda sukurti glaudus bendradarbiavimas, pasitikėjimas, pagalba vieni kitiems, bendrų tikslų ir uždavinių žinojimas ir jų įgyvendinimas. Kad gebėtum padėti kitam, taip pat būtina pažinti ir save suvokti savo tarpusavio santykių modelius, išanalizuoti ir suprasti savo santykius su kolegomis, administracija.

Asta Lukauskienė ir Aldona Giržadienė,
Psichologės