Archive for 7 gegužės, 2019

Iniciatyvos „Socialinė reklama prieš patyčias“

Balandžio 30 d. rajono švietimo įstaigų socialiniai pedagogai Švietimo pagalbos tarnyboje susirinkimo metu dalijosi patyčių prevencijos patirtimi. Turtingos kolegialiosios patirties, IT galimybių dėka stebėjome prevencijos veiklų  visose rajono švietimo įstaigose vaizdo įrašų fragmentus. Socialinių pedagogų metodinio būrelio veiklą kuruojanti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė supažindino su veiklos naujovėmis ir į ką reikėtų […]

Norvegijos patirtis, pedagoginių idėjų mugė

Švietimo pagalbos tarnyboje kovą priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio mokytojai susirinko aptarti kolegialiosios patirties iš Norvegijos ikimokyklinių įstaigų.  Organizavome pedagoginių idėjų mugę: „Grupių edukacinių erdvių kūrimas ir panaudojimas ugdant ir ruošiant vaikus mokyklai“. Akimirkos iš Norvegijos ikimokyklinės įstaigos ugdymo ir veiklos erdvių:  priešmokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Radionovienė  iš lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pristatė edukacinių erdvių priemones vaikų […]

Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – šiuolaikinės pamokos pagrindas

Balandžio 24 d. Vainuto gimnazijoje vyko seminaras mokytojams „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – šiuolaikinės pamokos pagrindas“. Lektorė – Audronė Saldauskienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, NMVA išorės vertintoja. Plačiau susipažinome su veiksniais, kurie daro įtaką mokinių pasiekimams, kaip individualizuoti uždavinį, aptarėme, kaip organizuoti įsivertinimą ir refleksiją, mokymosi pažangą ir pasiekimus. […]