+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Norvegijos patirtis, pedagoginių idėjų mugė

Švietimo pagalbos tarnyboje kovą priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio mokytojai susirinko aptarti kolegialiosios patirties iš Norvegijos ikimokyklinių įstaigų.  Organizavome pedagoginių idėjų mugę: „Grupių edukacinių erdvių kūrimas ir panaudojimas ugdant ir ruošiant vaikus mokyklai“.

Akimirkos iš Norvegijos ikimokyklinės įstaigos ugdymo ir veiklos erdvių:  priešmokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Radionovienė  iš lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pristatė edukacinių erdvių priemones vaikų skaitymo mokymui ir komunikavimui  „Raidės – mano draugės“ . Pedagogė akcentavo, kad komunikavimo kompetencija – tai gebėjimas suvokti kalbos prasmę ir ją vartoti. Ši kompetencija reiškiasi visose vaiko gyvenimo srityse: atrandant ir pažįstant pasaulį, bendraujant ir būnant kartu su kitais, išreiškiant save ir kuriant. Taip pat Violeta Radionovienė pademonstravo metodines priemones – “Pažįstu raides ir mokausi skaityti” – kauliukų žaidimą, Skaitymo knygą –  pagamintą pačių vaikų, kartu su pedagoge.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laimutė Toleikienė, auklėtoja-metodininkė iš lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ pristatė pasakų namelį, pagamintą pačių vaikų kartu su pedagogėmis. Šešiamečiai nori vaidinti,  kurti savo pasakėles, žaisti grupelėmis. Mokymasis per asmeninę patirtį prasideda nuo pasakėlių klausymosi, personažų  pasigaminimo ir kūrybiško bendradarbiavimo. Šis linksmas netradicinis metodas padeda vaikams kritiškai mąstyti, susigyventi su veikėjais, ugdytis visas penkias kompetencijas ir kartu vėliau sukurti spektaklį, kuriame veikėjai bus  patys vaikai.

Priemonių panaudojimas ugdymo procese, suvokiant laiko tėkmę, diskutuojant, kaip keičiasi dienos, savaitės, mėnesiai, metų laikai, metai. Kokį orą šiandien pažymėsim? Krituliai, saulė ar debesuota? Tai kasdieninė vaikų stebėjimų ir pokyčių fiksavimo erdvė.

Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas “priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilija Valančienė pristatė edukacinių erdvių priemonių panaudojimo galimybes, išnaudojant spintų, komodų duris, laiptinės sienas.

Priemonės skirtos  skaitmenų, raidžių,  formų pažinimui. Sąvokų ilgas – trumpas, storas – plonas, sudėties, atimties lygybės ženklų suvokimui.

Lietuvos simbolika – Tėvynės, gimtojo miesto pažinimas. Knygų skaitymo taisyklės, emocijų suvokimas ir raiška bendraujant su grupės draugais. Laiko vaizdinių plėtotė, savaitės dienos ir jų eiliškumas, paros dalių suvokimas.

Vaiko galimybės, gebėjimai ir įgūdžiai  visose ugdymo kompetencijose tobulės ir augs, jei tinkamai paruošta erdvė ir priemonės joje skatins vaikus veikti, diskutuoti, pasakoti, kurti, stebėti, lyginti, grupuoti, priimti sprendimus ir savo gebėjimus pritaikyti žaidybinėje ir kuriamojoje, patyriminėje veikloje.

Irena Gvildienė,
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė