Iniciatyvos „Socialinė reklama prieš patyčias“

Balandžio 30 d. rajono švietimo įstaigų socialiniai pedagogai Švietimo pagalbos tarnyboje susirinkimo metu dalijosi patyčių prevencijos patirtimi. Turtingos kolegialiosios patirties, IT galimybių dėka stebėjome prevencijos veiklų  visose rajono švietimo įstaigose vaizdo įrašų fragmentus. Socialinių pedagogų metodinio būrelio veiklą kuruojanti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė supažindino su veiklos naujovėmis ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį socialiniams pedagogams savo darbe.

Visų rajono švietimo įstaigų pedagogės dalijosi prevencinės veiklos patirtimi: nuomonėmis, veiklų vaizdo įrašais,  kartu su mokiniais kurtais mokomaisiais prevenciniais filmukais, draugiško mokinių bendravimo kultūros kūrimo detalėmis.

Šilutės Martyno Jankaus socialinės pedagogės Edita Juciutė ir Jolita Lileikienė siūlė balandį pavadinti sąmoningumo mėnesiu be patyčių, supažindino su jų organizuojama mokykloje prevencine veikla. Rajono socialinės pedagogės sprendžia rebusą, kaip pasiekti, kad kiekvienas iš dvylikos metų mėnesių taptų sąmoningumo, mandagumo, tolerancijos ir pakantumo artimam mėnesiais. Kviečiame prevencinei veiklai ir švietimo įstaigų bendruomenes, nes visuomenė – stipriausias ginklas, galintis padėti sukurti gražius tarpusavio santykius, netoleruoti blogo mokinių elgesio.

Jurgita Barškietienė,
Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė,
Angelė Noreikienė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė