Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – šiuolaikinės pamokos pagrindas

Balandžio 24 d. Vainuto gimnazijoje vyko seminaras mokytojams “Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – šiuolaikinės pamokos pagrindas”. Lektorė – Audronė Saldauskienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, NMVA išorės vertintoja.

Plačiau susipažinome su veiksniais, kurie daro įtaką mokinių pasiekimams, kaip individualizuoti uždavinį, aptarėme, kaip organizuoti įsivertinimą ir refleksiją, mokymosi pažangą ir pasiekimus. Ateityje tikimės dar seminarų,  daugiau žinių, kaip pagerinti mokinių mokymosi rezultatus.

Virginija Ryliškienė,
Vainuto gimnazijos l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui