Nuotolinis seminaras „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais. Situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės“.

Gegužės 2, 9 dienomis Aldona Giržadienė, „Diemedžio“ ugdymo centro psichologė Ukmergės rajono Taujėnų gimnazijos mokytojams vedė dviejų dalių nuotolinį seminarą „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais. Situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės“. Seminaro medžiagą parengė Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Aurelija Kasparavičienė ir psichologė Aldona Giržadienė.

Švietimo pagalbos specialistai, pedagogai buvo supažindinti su mokinių emocinėmis ir elgesio problemomis, jų raiška bei elgesio valdymo būdais. Seminaro metu aptarti elgesio ir emocijų  sutrikimų turinčių mokinių raidos, mokymo(si) ypatumai, darbo metodai, galimybės, struktūruotos aplinkos kūrimo svarba.

Refleksijos metu aptarti aktualūs klausimai, susiję su mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sunkumų, sutrikimų, ugdymu, pagalbos teikimo galimybėmis, individualia pažanga.

Aldona Giržadienė,
„Diemedžio“ ugdymo centro psichologė

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą