Kūrybiškumas ir divergentiškas mąstymas ugdyme

Gegužės 25 d. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojai pagal programą „Šiuolaikinės pamokos vadyba ir kolegialus bendradarbiavimas ( kodas 213003045) išklausė virtualų Rūtos Gudmonaitės, Švietimo lyderystės konsultantės, seminarą „Kūrybiškumas ir divergentiškas mąstymas ugdyme“

Mokymai skirti sustiprinti ir paįvairinti ugdymą kūrybiškais metodais, remiantis divergentiško mąstymo teorija ir praktika, kuri atliepia naujausius tyrimus ir jų įžvalgas, kad mokiniai neturėtų būti vien ugdomi, kad išmoktų/įsimintų tik faktus ir galėtų juos pateikti kaip teisingus atsakymus, o kad lygiai taip pat svarbu plėtoti mokinių kūrybines galias generuoti efektyvius sprendimus, drąsų matymą, kritinį mąstymą, gebėjimus galvoti metaforiškai ir hipotetiškai bei savo žinias prasmingai jungti. Šio mąstymo ir metodų pagalba mokiniai pamokose patiria daugiau kūrybinio džiaugsmo, gilina/integruoja savo žinias, formuoja bei pagrindžia savo gyvenimo nuostatas.

Danguolė Norkuvienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą