Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje

Gegužės 17 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojai išklausė virtualų Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesorės dr. Aušros Kazlauskienės ir docentės dr. Ramutės Gaučaitės programos „Individualios pažangos pasimatavimas ir grįžtamasis ryšys pamokoje“ II modulį „Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir mersonalizuotą mokymąsi“.

Taikant savivaldaus ir personalizuoto mokymo prieigas buvo demostruojamos technikos, kaip užtikrinti dalykinių žinių ir kompetencijų plėtotę (tiek organizuojant pamoką, tiek vertinant, suteikiant grįžtamąjį ryšį ir pan.). Todėl siekiant ugdymo praktikoje įgyvendinti švietimo dokumentuose užfiksuotas ugdymo/si nuostatas, mokytojui svarbu suprasti, kaip mokymosi procese pasireiškia savivaldis ir personalizuotas mokymasis, ko reikia, kad būtų galima modeliuoti tokiam mokymuisi tinkamą aplinką, kokių mokymo strategijų laikytis idant būtų užtikrinta tiek akademinių pasiekimų, tiek kompetencijų ir asmenybės ūgties dermė. Savivaldžio mokymosi prieigos nauda akcentuojama ne tik asmeniniu lygiu, bet ir instituciniu bei nacionaliniu lygmenimis.

Dalia Dirgėlienė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos direktorė

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą