Archive for 4 lapkričio, 2021

Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas

Lapkričio 3 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojams pagal ilgalaikę programą „Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant Google for Education įrankius“ vyko kvalifikacijos kėlimo veikla – I modulis – „Virtualios mokymo aplinkos GOOGLE CLASROOM valdymas, įrankių taikymas ugdymo procese“. Vedant seminarą tema „Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant Google for Education įrankius“ pavyko mokytojus supažindinti su įvairiais Google […]

Dailės ir technologijų mokytojų išvyka į Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centrą

Lapkričio 3 dieną, Šilutės ir Pagėgių rajonų dailės ir technologijų mokytojai vyko į Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centrą, kur įvyko edukacinis seminaras tema: „Dailės terapijos metodų panaudojimo galimybės, siekiant teigiamo mokinio elgesio pokyčių”. Centro psichologė Asta Lukauskienė pristatė pranešimą tema: „Dailės terapijos praktinės pritaikymo galimybės dirbant su psichologinių sunkumų turinčiais mokiniais”, kur pasidalijo sukaupta praktine patirtimi, […]

„Kiekvienas renkasi skirtingai“ – pamokos su dailininku Martynu Pekarsku „KintaiArts“ rezidencijoje Kintų mokiniams

Neįprastos buvo integruotos lietuvių kalbos ir etikos pamokos spalio 26 d. 7, 8, 9 ir 10 klasėms – „KintaiArts“ rezidencijoje, kurioje vyksta personalinė Martyno Pekarsko kūrybos paroda „Pilis“. Parodos darbų autorius, trumpam iš Vilniaus grįžęs į Kintus, geranoriškai sutiko pabendrauti su mokiniais. Dailininkas, pristatydamas savo paveikslus, suintrigavo pasakojimu apie Grikių Berniuką, Pilį, naktinio miško slėpiningumą. […]

Veiklų įvairovė integruotame gamtos ir lietuvių kalbos projekte „Miškas ir mes” Kintų pagrindinėje mokykloje

Visą rugsėjo mėnesį per gamtos ir lietuvių kalbos pamokas bei atlikdami namų darbų užduotis Kintų pagrindinės mokyklos šeštokai dalyvavo projekte „Miškas ir mes”. Gamtos pamokose vykdė projekto dalį „Tyrinėjame mišką”. Klausydami biologijos mokytojos Ingridos Cyrolies patarimų, mokiniai atliko įvairių stebėjimų, tyrimų: matavo medžių storį, rinko lapų herbarus, stebėjo miško bestuburius, gamino įvairių medžių žievės antspaudus […]