Dailės ir technologijų mokytojų išvyka į Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centrą

Lapkričio 3 dieną, Šilutės ir Pagėgių rajonų dailės ir technologijų mokytojai vyko į Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centrą, kur įvyko edukacinis seminaras tema: „Dailės terapijos metodų panaudojimo galimybės, siekiant teigiamo mokinio elgesio pokyčių”.

Centro psichologė Asta Lukauskienė pristatė pranešimą tema: „Dailės terapijos praktinės pritaikymo galimybės dirbant su psichologinių sunkumų turinčiais mokiniais”, kur pasidalijo sukaupta praktine patirtimi, dirbant su sutrikimų turinčiais vaikais, kai veiklos aplinkybės, dažnai reikalauja iš pedagogo ne tik kūrybiškų sprendimų, bet ir dažnai netradicinių,  mokymo (si) metodų. Paskaitos metu dalyviai atliko ir praktines užduotis – piešė piešinį tyloje, išreikšdami savo emocijas ir nuotaikas. Baigę piešti aptarinėjo savo darbo rezultatus. Anot dailės ir technologijų mokytojos Linos Ambarcumian, dirbančios vienoje iš Pagėgių rajono mokyklų, paskaita buvo labai naudinga, nes ji pati veda dailės terapijos pamokas mokiniams. Toks komandinio darbo metodas naudingas ir informatyvus. Mokytoja, grižusi, planuoja pritaikyti įgytas žinias. praktinėje veikloje.

Seminaro dalyviai taip pat turėjo galimybę susipažinti ir su multisensorinės terapijos kambariais bei jų teikiama nauda, siekiant efektyvaus mokinių atsipalaidavimo ir streso mažinimo prevencijos. Spalvų, garsų ir pojūčių terapijos padeda mokiniams pajusti emocinį palengvėjimą, maloniai nuteikia, gerina vaikų ne tik psichologinę, bet ir fiziologinę būklę. Mokytojai išreiškė viltį, kad tokio pobūdžio terapijos ar atsipalaidavimo kambariai galėtų būti ir bendrojo lavinimo mokyklose, kur dažnai pasigendama preventyvių streso mažinimo priemonių, o ypač šiuo nelengvu epideminiu laikotarpiu.

Didelį susidomėjimą teikė antroji paskaita, kurią pristatė specialioji pedagogė – logopedė Kornelija Martinkienė. Jos paskaitos tema buvo: „Quiver ir Windows Movie Maker programėlių panaudojimo galimybės dailės ir technologijų pamokose”. Lektorė dalijosi tarptautinio Erasmus plius projekto Graikijoje, 2019 metais, medžiaga.

Pakalbinta, technologijų ir dailės mokytoja Jolanta Alsytė, maloniai dalijosi įspūdžiais ir pasakojo, kad pristatytos kompiuterinės programos buvo įdomios ir ji bandys jas pritaikyti, dirbdama su 5 – 6 klasių mokiniais, siekiant paįvairinti mokymo (si) metodus. Be to, tokia medžiaga galėtų sudominti mokinius neformalių veiklų metu ar darant komandinius, ilgalaikius projektus, ar integruojant veiklas su informacinių technologijų dalyku.

Apibendrinant norisi pasidžiaugti ir padėkoti už puikią edukacinę popietę ir galimybę bendradarbiauti įvairių sričių specialistus, siekiant optimalaus tikslo – darnios ugdymo (si) veiklos ir inovatyvių mokymo (si) metodų taikymo. Norisi tikėti, kad ir ateityje dar bus organizuojama panašaus pobūdžio kontaktinių veiklų, kurios sukviestų aktyviai dirbančius mokytojus ir kitus šios srities specialistus bendrai prasmingai veiklai.

Aurimas Liekis,|
Dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkas

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą