Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas

Lapkričio 3 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojams pagal ilgalaikę programą „Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant Google for Education įrankius“ vyko kvalifikacijos kėlimo veikla – I modulis – „Virtualios mokymo aplinkos GOOGLE CLASROOM valdymas, įrankių taikymas ugdymo procese“.

Vedant seminarą tema „Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant Google for Education įrankius“ pavyko mokytojus supažindinti su įvairiais Google for Education  įrankiais ir dviem skaitmeninių įgūdžių ugdymo metodais: skaitmeninių istorijų kūrimo (Storybird, Storyjumper)  ir paieškos metodu (angl. Webquest).
Google for Education apima visus plačiai naudojamus instrumentus nuo (Gmail, Docs, Slides, Sheets, Forms) bei specialiai švietimui pritaikytą „Classroom“ ir komunikacijos platformą „Hangouts”. Paieškos metodas (angl. Webquest) – specialus probleminių užduočių pamokų formatas, paremtas interneto ištekliais. Paskutinėje programos dalyje mokytojai gilino žinias apie mokinių veiklos vertinimą naudojant IKT.

Gražina Starkutienė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja