Kolegialus mokymasis. vaizdo pamokų nuotoliu organizavimo patirtys

Spalio 1 d. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje susitiko Klaipėdos miesto ir Šilutės rajono istorijos mokytojai. Vyko metodinė diena, pavadinta: „Kolegialus mokymasis. vaizdo pamokų nuotoliu organizavimo patirtys“. Istorijos mokytojų susitikimas Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje – pasidalijimas darbo patirtimi ir ateities veiklos planavimas.

Šis neeilinis kolegų susitikimas buvo planuojamas keletą metų, bet mūsų šalį sukausčius pandemijai, tai padaryti kurį laiką nebuvo įmanoma. Bet, kita vertus, karantino patirtis ir tapo mūsų pranešimų ir diskusijų pagrindu. Buvo labai įdomu išklausyti, kaip kolegos sprendžia nuotolinio mokymo ir mokymosi problemas.

Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja metodininkė Laima Toliušienė pasidalijo patirtimi apie mokinių žinių patikrą, įvairių istorijos dalyko testų sudarymą. Tos pačios gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas Algirdas Gečas kalbėjo apie nuotolinės pamokos temos pristatymą, jos tikslo ir uždavinių kėlimą vaizdo pamokoje. Šilutės Vydūno gimnazijos istorijos mokytojai metodininkai Saulius ir Lilija Zdanevičiai pasidalijo savo ilgamete patirtimi dirbant su Microsoft Teams aplinka, užduočių sudarymu, testais ir jų vertinimu. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos ir Klaipėdos licėjaus istorijos mokytojas ekspertas Vaidas Pamparas kalbėjo apie vaizdo pamokos įrašo panaudojimo galimybes nuotoliniame mokyme. Buvo tikrai įdomu išgirsti ir pamatyti, kaip kolegos priima ir sprendžia nuotolinio mokymo iššūkius savo kasdieniame darbe. Tikiuosi, kad susitikimo dalyviai savo darbe panaudos  tai, ką išgirdo ir pamatė.

Taip pat daug dėmesio susitikime buvo skirta artėjančioms Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos Respublikos šimtosioms metinėms paminėti. V. Pamparas pristatė projektą Klaipėdos miesto ir Šilutės rajono istorijos mokytojų bendradarbiavimo pagrindu organizuoti 8 – 10 klasių mokinių istorijos olimpiadą\konkursą, kuriame būtų galimybė mūsų mokiniams pagilinti savo žinias iš Mažosios Lietuvos istorijos ir taip paminėti šią iškilią datą. Šiai idėjai buvo vieningai pritarta. Taip pat buvo sutarta sudaryti darbo grupę iš Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių savivaldybės mokytojų, kurie susitiktų ir parengtų šio renginio nuostatus.

Susitikimą užbaigė jo dalyvių susipažinimas su rudenėjančia Klaipėda, jos istoriniu ir kultūriniu palikimu bei aplinka. Šią renginio dalį organizavo ir mums pristatė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Loreta Elertienė.

Sutarėme pratęsti savo bendradarbiavimą.

Algirdas Gečas,
Šilutės pirmosios gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą