SU MOKYTOJO DIENA!

Nuoširdžiausi sveikinimai su Mokytojo diena! 

Mieli Mokytojai, su Jūsų profesine švente, kuri džiugina ne tik auksaspalviu rudeniu, bet ir ugdytinių ir jų tėvų dėkingumu už Jūsų taurų ir prasmingą darbą. 

Mūsų visų pagarba ir dėkingumas Jums, Mokytojai, už ateities kartos vedimą į žinių pasaulius, buvimą Žmogumi iš didžiosios raidės, Jūsų nepailstamą kūrybiškumą, meilę ir rūpestį, perteiktas žinias ir kelius į rytojų!

Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas