Komandos jėga – ugdymo kokybės pamatas

Rugsėjo 27 d. rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojos susirinkime ,,Komandos jėga – ugdymo kokybės pamatas” dalijosi kolegialiąja patirtimi. Susirinkime vertingas  pastabas išsakė metodinio būrelio kuratorės Švietimo ir kultūros skyriaus atstovės – mentorė Vida Nemanienė ir vyriausioji specialistė Jurgita Vingienė. Aptarėme, naujausią ugdymo programų informaciją, kur ją galima rasti ir artimiausius ugdymo programos pokyčius – mentorė Vida Nemanienė pateikė aktualiausią informaciją šia tema.

Metodinio būrelio pirmininkė Lilija Geležiūnė skaitė pranešimą apie komandinio darbo privalumus ir svarbą priešmokykliniame ugdyme, kuo jis skiriasi nuo grupinio darbo. Kintų pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Rangienė pasidalijo savo gerąja patirtimi, kaip komandinis darbas padeda mokymąsi padaryti patrauklų, įdomų. Pateikė įvairių komandinio darbo, bendradarbiavimo pavyzdžių. Taip pat buvo renkama nauja metodinio būrelio pirmininkė, pavaduotoja ir sekretorė. Pirmininke išrinkta Šilutės lopšelio-darželio ,,Raudonkepuraitė” priešmokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Sprainė, pavaduotoja – Kintų pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Rangienė, sekretore – ,,Raudonkepuraitė” priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laura Zdanauskaitė-Lazaraitienė.

Įgyvendinant bendrus tikslus, labai naudingas komandinis darbas, kurio metu gali atsiskleisti, būti patenkinti kiekvieno komandos nario individualūs poreikiai.

Kasdieniame darbe pasinaudosime kolegialiąja susirinkimo dalyvių patirtimi. kiekvienas individualiai stebėjome tris Tarnyboje eksponuojamas parodas: Trečiojo amžiaus universiteto dailės būrelio studentų „Įkvėpimo pagauti“, rajono psichologų piešimo ant vandens – EBRU  ir Šilutės lopšelio- darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenės „Spalvotos gitarų stygos“. Popietė su kolegomis buvo informatyvi ir maloni.

Indrė Sprainė,
Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė