Patyriminės veiklos praktika ir mokinių pasiekimai

Rugsėjo pabaigoje rinkosi technologijų mokytojai virtualiai aptarti veiklos klausimus. Dienotvarkėje planavome aptarti įstaigų kolegialiąją patyriminės veiklos praktiką ir pasidalyti mokytojų sėkmėmis,  mokinių pasiekimais.

Mokytojai nuoširdžiai dalijosi praktinių veiklų idėjomis ir sėkmėmis, pademonstravo vaizdinę atliktų veiklų medžiagą. Siūlėme papildyti veiklos planą informacinėmis praktinėmis veiklomis, kurias galėtume taikyti ugdyme savo įstaigose. Kai mokytojas atsineša idėją ar net dvi, pasidaliję tarpusavyje praturtėjame visa puokšte idėjų, kurias taikysime praktikoje.

Asta Martinkienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė