Įkvėpk juos, ir jie mokysis…

Lapkričio 29 d. Švietimo pagalbos tarnyboje įvyko apskritojo stalo diskusija su pradinių klasių anglų kalbos mokytoja eksperte Renata Ivaščenkiene. Diskutavome apie mokytojų kasdienį darbą, sėkmes ir problemas.

Kūrėme neoficialią, betarpiško bendravimo aplinką – susėdome tarsi poilsiui draugystės kavos puodeliui. Kalbėjome iš širdies – apie mikroklimatą klasėje; elgesio problemas ir jų sprendimo būdus; teigiamų mokinio-mokytojo tarpusavio santykių kūrimą; dalijomės patirtimi apie pamoką KITAIP. Turėjome galimybę išsikalbėti, svarstyti drauge, išgirsti vienas kito patirtis.

Akcentavome bendradarbiavimą, bet ne konkurenciją, toleranciją, bet ne autokratizmą, drąsą būti linksmesniu, kitokiu, įdomesniu mokiniams. Nuo santykio su mokiniu priklauso ir mokymosi sėkmė, rezultatai bei mokytojo dialogas su mokinio tėvais.

Tai buvo kūrybinė, rezultatyvi mūsų visų popietė, nes diskutavome visiems rūpimais klausimais. Galėjome pabūti vieni su kitais, parsinešėme naujų idėjų.

Vasario mėnesį planuojama dar viena popietė su mokytoja Renata Ivaščenkiene, – tiems, kurie negalėjo atvykti.

Rita Kriščiūnienė,
Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytoja